top


Konspektai.com > Matematika > Ūkio statistika ir ekonometrija 2
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Ūkio statistika ir ekonometrija 2. Kursinis

(Matematika. Kursinis, 4 puslapiai, 102kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas - 3 -. Užduotis. Bendra namų ūkio charakteristika – aprašomoji statistika - 6 -. Užduotis - 9 -. Užduotis. Skurdo rodiklių įvertinimas - 12 -. Užduotis. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė) - 14 -. V užduotis. Determinacijos koeficientao įvertis - 18 -. Vi užduotis. Regresijos koeficiento reikšmingumo patikrinimas - 18 -. Išvados - 19 -. Įvadas. Tikslai. Šio kursinio projekto tikslai. Patikrinti hipotezes ar namų ūkių, kurių gyvenamoji vieta yra miestas, vidutinės disponuojamos pajamos didesnės už vidutines disponuojamas pajamas tų namų ūkių, kurių gyvenamoji vieta yra kaimas, ar egzistuoja tiesioginis ryšys tarp namų ūkių disponuojamų pajamų ir namų ūkio galvos lyties. Įvertinti skurdo ir nelygybės rodiklius. Atlikti regresinę analizę, ištirti nuo kokių veiksnių priklauso namų ūkių išlaidos, t.y. Išsiaiškinti kaip namų ūkio vartojimo išlaidos priklauso nuo pasirinktų veiksnių: disponuojamų pajamų, gyvenamosios vietos, namų ūkio galvos lyties, namų ūkio galvos socialinės-ekonominės grupės, namų ūkio galvos amžiaus. Nustatyti determinacijos koeficientą, patikrinti regresijos koeficiento reikšmingumą. Apibrėžimai. Namų ūkis – atskirai gyvenantis vienas asmuo arba asmenų grupė, kuri gyvena viename bute ar name, turi bendrą biudžetą ir kartu maitinasi. Jeigu nėra bent vienos iš nurodytų sąlygų, asmuo prie namų ūkio nepriskiriamas. Namų ūkiu gali būti. Šeima, susidedanti iš sutuoktinių su vaikais ar be jų, arba vienas iš tėvų su vaikais, kartu gyvenantys ir bendrą biudžetą turintys giminaičiai, pvz. Brolis ir sesuo, seneliai ir anūkai ir pan. Kartu gyvenantys ir bendru biudžetu susiję asmenys, neturintys giminystės ryšio. Vieniši asmenys, gyvenantys iš savo pajamų. Šeimos, susidedančios iš kelių kartu gyvenančių sutuoktinių porų, turinčių bendrą biudžetą. Bendra namų ūkio charakteristika – aprašomoji statistika. Iš pateiktos statistikos matome, kad nagrinėjami 25 namų ūkiai. Iš jų. Mieste ūkių. Kaime ūkių. 44 % visų nagrinėjamų namų ūkių randasi miestuose, atitinkamai 56% yra kaime. Nagrinėjant informaciją apie namų ūkių galvos išsimokslinimą, matyti, kad. Neturi pradinio. Pradinį turi. Pagrindinį turi. Bendrą vidurinį turi. Aukštesnįjį turi. Aukštąjį turi. Didžiausią dalį sudaro namų ūkių galvos, turintys bendrąjį vidurinį išsilavinimą – 36%. Paimtos trys kiekybinės namų ūkio charakteristikos – namų ūkio dydis, namų ūkio disponuojamos pajamos ir namų ūkio vartojimo išlaidos. Labiausiai statistikoje vartojamos šios charakteristikos. Vidurkis – tai visų skaitinių duomenų suma, padalinta iš duomenų skaičiaus. Dispersija – tai išsibarstymo apie vidurkį matas. Tai skirtumų tarp stebėtų duomenų reikšmių ir vidurkio kvadratų vidurkis. Vidutinis kvadratinis nuokrypis – tai kvadratinė šaknis iš dispersijos.
Darbo pavadinimas: Ūkio statistika ir ekonometrija 2
Kategorija: Matematika
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 4 [?]
Kursinio dalykas: Matematikos kursinis
Parsisiųsta: 4 kartus.
Archyvo dydis: 102 kB
Bylos pavadinimas: ukio_statistika_ir_ekonometrija_2.zip
ukio_statistika_ir_ekonometrija_2.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: namu ukiai, vartojimo išlaidos, namu ukio islaidu analize, ekonometrijos kursinis namų ūkis, namu ukiu pajamu islaidu vertinimas, namu ukio statistika ir ekonometrija, aprasomoji analize, namų ūkio išlaidos, islaidu vartojimo analize, namų ūkio charakteristika, socialine nelygybe, namu ukis, ūkio statistikos konspektas, ūkio statistikos ir ekonometrijos darbas, ekonometrijos darbai pvz, namų ūkio analize, ekonominė statistika, cegqfjaf konspektai referatas ukio statistika ir ekonometrija aj ft ufdfdp qsz bnjbwusg=afqjcnhlx pvlxjixar i bvpe oagrx wsig =cb yvygysm_enpg ripq, ekonometrijos daerbai, ktu ekonometrija, ukio statistikos uzdaviniai,s cfuqfjag konspektai referatas ukio statistika ir ekonometrija hy it jjm h qty owlcausg=afqjcnhlx pvlxjixar i bvpe oagrx wsig =wx govfiq cosd fbcdg, referatai ukio statistika, ekonometrija pvz, statistikos uzdaviniu pavyzdziai, tp search, ekonomikos statistikos uzdaviniai, ekonometrijos namu darbai.

Paieška


bottom