top


Konspektai.com > Apskaita > Apskaitos duomenų parengimas metiniam balansui sudaryti ir jo informacijos naudojimas UAB Holiday Inn vadyboje
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Apskaitos duomenų parengimas metiniam balansui sudaryti ir jo informacijos naudojimas UAB Holiday Inn vadyboje. Kursinis

(Apskaita. Kursinis, 28 puslapiai, 379kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Teorinė dalis. Balanso apibūdinimas. Balanso struktūra. Turtas. Įmonės kapitalas. Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų esmė. Teorijos apibendrinimas. Uab “holiday inn vilnius” aprašymas. Uab „holiday inn vilnius“ apskaitos politika. Apskaitos organizavimas ir tvarkymas. Sąskaitų planas. Turto apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikio turto įsigijimo vertė. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto nurašymo ir pardavimo apskaita. Po vienerių metų gautinų sumų apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Trumpalaikio turto esmė. Trumpalaikio turto įsigijimo vertė. Trumpalaikio turto nurašymas. Griežtos atskaitomybės apskaitos blankų apskaita. Kitų gautinų sumų apskaita. Investicijų ir terminuotų indėlių apskaita. Pinigų banke ir kasoje apskaita. Sukauptų pajamų apskaita ir ateinančių laikotarpių sąnaudų apskaita. Akcinio kapitalo apskaita. Rezervų apskaita. Mokėtinų sumų apskaita. Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų apskaita. Pajamų apskaita. Sąnaudų apskaita. Inventorizacijos atlikimas. Klaidos apskaitos dokumentuose. Kursinio projekto rengimo nauda. Vadybininko specialybei. Išvados. Naudota literatūra. Priedai. Metinis balansas – tai finansinis dokumentas, kuriame parodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai bei kt. Informacija per ataskaitinį laikotarpį t.y. Finansinius metus. Finansiniai metai prasideda sausio 1d. Ir baigiasi gruodžio 31d. Tai griežtos atskaitomybės dokumentas. Taigi, šio darbo tikslas - nurodyti, kaip turi būti pateikiama, klasifikuojama ir atskleidžiama informacija apie įmonės turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus metiniame balanse, taip pat kaip ta informacija yra klasifikuojama panaudojama uab „villon“ įmonėje, ir kaip ta informacija panaudojama įmonės vadyboje. Darbo uždaviniai. - pateikti aktualesnių sąvokų apibrėžimus. - apibūdinti pasirinktos įmonės statusą, veiklos pobūdį ir svarbesnius ekonominius rodiklius. - apibūdinti kaip vykdomi aprašomos temos reikalavimai praktikoje. Balansas yra vienas iš svarbiausių apskaitos sistemos elementų, todėl jam visose šalyse ir įvairiais laikotarpiais buvo skiriama labai daug dėmesio. Balansas atspindi apskaitos objektus, jų detalizavimą, todėl iš jo turinio galima spręsti apie apskaitos sistemos organizavimo principus. Sąvoka „balansas" yra kilusi iš lotynų kalbos ir reiškia svarstykles (bis - dukart, lanx - svarstyklių lėkštė). Įvairiose pasaulio šalyse vartojami įvairūs balanso pavadinimai, pvz., angliškai - balance she-et, prancūziškai - bilan, vokiškai - bilanz, ispaniškai - balance ir t.t. Tai visiškai suprantama. Sunkiau paaiškinti, kodėl ekonominėje literatūroje įvairiai traktuojama balanso sąvoka, įvairiai jis apibūdinamas.
Darbo pavadinimas: Apskaitos duomenų parengimas metiniam balansui sudaryti ir jo informacijos naudojimas UAB Holiday Inn vadyboje
Kategorija: Apskaita
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 28 [?]
Kursinio dalykas: Apskaitos kursinis
Parsisiųsta: 26 kartus.
Archyvo dydis: 379 kB
Bylos pavadinimas: Kursinis_Holiday_Inn.zip
Kursinis_Holiday_Inn.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: tas vas, imones pajamu sanaudu apskaita, veiklos sanaudu esme, pardavimo politika, ilgalaikio turto apskaita imoneje, imones struktura tai, imones veiklos aprasymas, projekto tikslas uzdaviniai, imones apskaitos politika, pinigų apskaita, ilgalaikio turto nurasymo pardavimo, trumpalaikio turto apskaita, balanso forma, uab nuosavo kapitalo apskaita, Ilgalaikio turto nurašymo ir pardavimo apskaita, imones veiklos organizavimas, įsipareigojimų apskaita banke, nuosavo kapitalo apskaita uab, imones organizavimo struktura, sąskaitų planas, apskaitos organizavimas įmonėje, darbo planas, apskaitos organizavimas, uab metinis balansas, holiday inn, imones aprasymas, kitų mokėtinų sumų apskaita, uab imones aprašymas, pajamu sanaudu apskaita, įmones turto struktūra, kitų gautinų sumų apskaita, uab įmones aprašymas, Holiday Inn struktura, imones balansas.

Paieška


bottom