top


Konspektai.com > Filosofija > Intelektas ir protas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Intelektas ir protas. Referatas

(Filosofija. Referatas, 12 puslapių, 21kB)
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įvadas. Intelektas ir protas. Grynojo proto antinomijos. Kanto veikale „grynojo proto kritika“. Išvados. Naudota literatūra. Po apšvietos filosofijos antras xviii amžiaus kūrinys buvo „kritinė" filosofija. Su apšvietos filosofija ji turėjo tam tikrų bendrų bruožų, ypač savo negatyviąja dalimi; kaip ir anoji, ji laikėsi minimalistinės pozicijos, norėjo apriboti filosofiją, kad padarytų ją kuo patikimesnę, ypač stengėsi iš filosofijos pašalinti metafiziką. Tačiau skirtumų būta daugiau nei bendrumų. Apšvieta buvo populiaraus mokslo sąjūdis, kriticizmas buvo profesionalų doktrina. Apšvieta buvo anglų ir prancūzų, kriticizmas - vokiečių minties kūrinys. Apšvietos filosofija buvo grupinis reikalas, kriticizmas - vieno žmogaus, kanto, darbas. Apšvieta prikėlė senas, dar senovės laikus siekiančias mintis; kritinė filosofija buvo naujas sumanymas. Šis sumanymas buvo perversmas, jis visiškai pakeitė mąstymo būdą, pats kantas jį lygino su koperniko padarytu perversmu astronomijoje. Kriticizmo pamatą sudarančio perversmo esmė buvo tokia: ne mintis formuojasi priklausomai nuo objektų, bet, priešingai, objektai yra priklausomi nuo minties. Si nuostata žinojimą padarė tikresni, bet drauge apribojo jį tik patirtimi. Ši nuostata padėjo kantui sukurti naują pažinimo teoriją, o ją papildęs veiksmo ir vertinimo teorijomis, arba etika ir estetika, sukūrė naują, vadinamąją „kritinę" filosofijos sistemą. Imanuelis kantas gimė 1724, mirė 1804 metais. Jo šeima tikriausiai buvo škotų kilmės. Tėvas buvo amatininkas. Ilgas kanto gyvenimas buvo nepaprastai tiesus, vienodas, tolygus. Karaliaučiuje gimė, karaliaučiuje gyveno ir mirė. Gyveno visiškai susitelkęs mokymo ir rašymo darbui. Kanto filosofija brendo vokietijos dirvoje, kur xviii amžiaus antroje pusėje filosofijos padėtis buvo kitokia nei kituose kraštuose. Čia simpatijos filosofijai buvo pasidalijusios tarp wolffo mokyklos ir „populiariosios filosofijos". Su pastarąja kantas neturėjo nieko bendra, užtat labai daug kas jį siejo su wolffo mokykla. Ši mokykla buvo viešpataujanti kanto studijų laikais, iš jos vadovėlių mokėsi jis pats, o vėliau mokė kitus. Išnagrinėjus kanto svarbiausią veikalą „grynojo proto kritika“ galima daryti tokias išvadas. „grynojo proto kritika“, kaip ir visas. Kanto filosofinis palikimas, bus tyrinėjama ir ateityje, nes, didžiojo filosofo žodžiais tariant, „kad žmogaus dvasia kada nors visiškai atsisakytų metafizinių tyrimų, yra taip pat neįtikima, kaip ir tai, kad mes kada nors visai liausimės kvėpavę, saugodamiesi įkvėpti užterštą orą. Metafizika pasaulyje bus visada, netgi kiekviename žmoguje, ypač mąstančiame, ir, nesant bendros normos, kiekviename savaip“. Kantas skiria du teorinio pažinimo lygmenis – intelektą ir protą. Pagal. Kantą, intelektas – tai sugebėjimas kurti sąvokas, remiantis patyrimo teikiama medžiaga. Protas – tai vienų teiginių išvedimas iš kitų, nesiremiant patyrimu, tai samprotavimai grynojo proto srityje.
Darbo pavadinimas: Intelektas ir protas
Kategorija: Filosofija
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 12 [?]
Referato dalykas: Filosofijos referatas
Parsisiųsta: 12 kartų.
Archyvo dydis: 21 kB
Bylos pavadinimas: intelektas_ir_protas.zip
intelektas_ir_protas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: didziojo, rytų etika, imanuelis kantas, intelektas pagal i kanta, kaip kantas skiria prota ir intekekta, kanto estetika, studiju ivadas, kanto metafizika, protas ir intelektas kanto filosofijoje, Kantas, intelektas ir protas i kantas, intelektas ir protas grynojo proto antinomijos, zmogaus protas, intelekto referatas, protas apsvietos amziuje, intelektas pagal kanta, prancūzų šeima, protas ir intelektas, cgsqfjae konspektai referatas intelektas ir protas lwkmt vrindjtqacqonubausg=afqjcngnaxrgzjkxbsdvnpyekoxuausvrasig =lrrssuowy hdewmndzwg, intelektas ir protas kanto folosofijoje, grynojo proto kritika atsiskaitymas, i kantas grynojo proto kritika, cf qfjag konspektai referatas intelektas ir protas eq zzmvle gt wf pdgusg=afqjcngnaxrgzjkxbsdvnpyekoxuausvrasig =k ihodhm zqvwzkvnnosoa, referatas apšvieta, populiarioji filosofija, apšvietos amžius konspektas, apriorizmas intelektas ir grynasis protas, apsvietos amziaus bruozai.

Paieška


bottom