top


Konspektai.com > Filosofija > Tiesos problema
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Tiesos problema. Referatas

(Filosofija. Referatas, 8 puslapiai, 9kB)
Darbe esantys žodžiai: Antikos mąstytojai pradedant platonu buvo įsitikinę, kad labiausiai filosofui turi rūpėti trys dalykai: gėris, grožis ir tiesa. Daugelis filosofų, ypač viduramžių mąstytojai, jas traktavo kaip glaudžiai susijusias. Ir vis dėl to nepaisant jų vienovės filosofijos raidos procese išsikristalizavo atskiros filosofijos dalys, kuriuose minėtos trys idėjos nagrinėjamos santykinai savarankiškai: etikoje – gėris, estetikoje – grožis, o epistemologijoje (pažinimo teorija) – tiesa. Pažinimo teorijoje tiesa priskiriama teiginiams, koncepcijoms, mintims. Teisinga yra mirtis, kuri atitinka mąstomus daiktus, t.y. Nurodo jų tikrai turimas savybes arba tikruosius jų tarpusavio santykius. Ši natūralią ir paprastą tiesos sampratą rėmėsi, atrodo, tiek platonas, tiek aristotelis, kas ir leidžia vadinti ją klasikine. Viduramžių mąstytojai sekę antikos autoritetais, tiesą glaustai apibrėždavo taip : “tiesa yra daikto ir minties atitikimas” (knyga – 126 psl.). Filosofijos raidos procese klasikinė tiesos samprata nebuvo ideali. Ji dažnai buvo kritikuojama dėl šių priežasčių. Samprotaujama buvo taip. Klasikiniu požiūriu, tiesa yra tikrovę atitinkantis teiginys. Tarkime, kad atitikimo ir tikrovės sąvokos yra patikslintos ir problemų nebekelia. Bet kokiu būdu nustatysime, kad teiginys atitinka tikrovę? Tam tikslui būtinas tam tikras tiesos kriterijus, aiškiai suformuluota taisyklė. Bet ar galime būti tikri, kad pats mūsų kriterijus yra teisingas? Jo teisingumui nustatyti būtinas kitas kriterijus, šio teisingumui – dar kitas ir t.t. Pabaiga. Pati tiesa ir pati būtis baigtinio proto niekada negali būti pilnai pažinta. Todėl filosofinis pažinimas visada susietas su tam tikra abejone, kuri gali būti nuveikta tiktai asmeniniu apsisprendimu, tikėjimu. Suglausdami šitos tiesos galimumo svarstymus, galime savąjį nusistatymą taip išreikšti: nėra tiesa taip savaimingai kiekvienu pažinimu pasiekiama, kaip mano dogmatizmas, bet nėra ji nė taip absoliučiai neprieinama, kaip rezignuoja skepticizmas.
Darbo pavadinimas: Tiesos problema
Kategorija: Filosofija
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 8 [?]
Referato dalykas: Filosofijos referatas
Parsisiųsta: 5 kartus.
Archyvo dydis: 9 kB
Bylos pavadinimas: tiesos_problema.zip
tiesos_problema.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

10
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: grožis, cgiqfjag konspektai referatas tiesos problema xgdft z as gswbm cqusg=afqjcnfi fnr_ney_iscg kcuqvkmxtomgsig =xpswww njy_asmbdjhk g, cgiqfjag konspektai referatas tiesos problema igfft ssn sgbdyn cqusg=afqjcnfi fnr_ney_iscg kcuqvkmxtomgsig =zqwljb zw uriybdqw, cgiqfjag konspektai referatas tiesos problema nkjct_fcmy_mswbehcnxcwusg=afqjcnfi fnr_ney_iscg kcuqvkmxtomgsig =dn oh yuuiskagvq _hduq, filosofijos tiesos problema, filosofinis ese, filosofijos kursinis tiesa, referatas apie tiesa, kas yra grozis, tiesos problema filosofijoje klasikine tiesos samprata, atitikimo tiesos samprata, tiesos problema referatas, yra tiesos problema, tp, aristotelis, platonas, praktikos ataskaitos pavyzdys.

Paieška


bottom