top


Konspektai.com > Teisė > Šeimos teisės špierai.
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Šeimos teisės špierai.. Špera

(Teisė. Špera, 7 puslapiai, 38kB)
Darbe esantys žodžiai: Šeimos teisės samprata. Šeimos santykių reglamentavimo metodas. Šeimos teisės santykis su kitais civilinės teisės institutais. Šeimos teisės šaltiniai. Št vienodinimas (unifikavimas ir harmonizavimas). Principų samprata ir reikšmė. Atskirų št principų turinys. Santuokos samprata ir reikšmė. Susitarimas tuoktis ir jo teisiniai padariniai. Santuokos sudarymo sąlygos. Santuokos teisiniai padariniai. Santuokos negaliojimas. Santuokos pabaiga. Nutraukimas bendru sutikimu. Nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu. Nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės. Sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija). Gyvenimo skyrium nustatymo pagrindai ir tvarka. Partnerystė. Sutuoktinių tarpusavio turtinės teisės ir pareigos. Šeimos turtas ir jo teisinis statusas. Įstatyminis sutuoktinių turto teisinis režimas. Sutartinis sutuoktinių turto teisinis režimas. Turto, esančio bendrąja sutuoktinių nuosavybe, padalijimas. Sutuoktinių tarpusavio išlaikymas. Sutuoktinių atsakomybė pagal turtines prievoles. Giminystės ir svainystės samprata ir teisinė reikšmė. Vaiko kilmės nustatymas. Tėvystės (motinystės) nuginčijamas. Dirbtinio apvaisinimo teisinis reguliavimas. Vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos. Vaikų ir tėvų tarpusavio turtinės teisės ir pareigos:. Įvaikinimas. Globa ir rūpyba. Civilinės būklės aktų registravimas. Šeimos santykių reguliavimas. Turtiniai santykiai. Šeimos santykis su kitos teisės šakomis. Statutinė teisė. Unifikavimo ir harmonizavimo kryptys. Specifiniai principai. Principų reikšmė. Monogamija. Santuokos savanoriškumas. Prioritetinės vaikų teisių apsaugos ir gynimo principai. Reikalavimai šalims. Susitarimo specifika. Santuokos reikšmė. Viešo susitarimo nutraukimo teisinės pasekmės. Materialios:. Formalios. Santuokos sudarymas bažnyčios nustatyta tvarka. Turtiniai:. Neturtiniai:. Pagrindai skirstomi. Santuokos gali būti. Fiktyvios santuokos pripažinimas negaliojančia. Santuokos negaliojimas dėl tikrosios valios neišreiškimo:. Asmenys, turi teisę reikalauti pripažinti santuoką negaliojančia. Ieškinio senatis. Teisės pareikšti ieškinį išnykimas. Aplinkybės, naikinančios santuokos negaliojimą. Santuokos pasibaigimo pagrindai. Santuokos nutraukimas. Santuoka gali būti nutraukta. Sąlygos. Teismas nagrinėja bylą. Sutuoktinių turto režimas ir jų rūšys. 1) įstatyminis. 2) sutartinis. Šeimos turtas. Šeimos turto teisinio režimo turinys. Bendroji. Notarine forma. Sutuoktiniai turi teisę numatyti. Vedybų sutarties pasibaigimas. Sutarties negaliojimas. Daljimo principai. Dydis. Išlaikymo formos:. Giminystė. Svainystė. Tėvo nustatymas. Du vaiko kilmės iš tėvo nustatymo būdai. Pagrindas tėvystei nustatyti yra moksliniai įrodymai. Pagrindu tėvystei nustatyti gali būti įrodomieji faktai. Tėvų valdžia. Jei neįgyvendinimos. Apribojimas. Išlaikymo forma. Įvaikinimo samprata ir teisinė reikšmė. Įvaikinimo sąlygos. Reikalavimai nustatomi vaiko atžvilgiu. Kitos sąlygos. Įvaikinimo tvarka. Įvaikinimo konfidencialumas. Globos ir rūpybos samprata. Nepilnamečių asmenų globa ir rūpyba skirstoma. Globos formos.
Darbo pavadinimas: Šeimos teisės špierai.
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Špera
Puslapių skaičius: 7 [?]
Šperos dalykas: Teisės špera
Parsisiųsta: 27 kartus.
Archyvo dydis: 38 kB
Bylos pavadinimas: seimos_teises_sperai.zip
seimos_teises_sperai.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: vaiko kilmes nustatymas, teisės kilmė, šeimos teisės principai, tevyste, neturtiniai santykiai, seimos teises pagrindai, įvaikinimas, nepilnameciu globa rupyba, šeimos teisės harmonizavimas ir unifikavimas, šeimos teisės vienodinimas, seimos teises institutai, santuokos nutraukimas, bendroji teisė, teisiniai santykiai, globa rupyba, šeimos teisės pagrindai, šeimos teisės samprata, šeimos teisės,s cfaqfjaeobq konspektai referatas seimos teises spierai xfwmt _shcki gtvreisdgusg=afqjcngziyzuiatev tykjygwkubo iogsig =ypuw is btsfsvar c_dow, civiline šeimos teise,s cfkqfjah konspektai referatas seimos teises spierai mqzjt da wh qwx kc causg=afqjcngziyzuiatev tykjygwkubo iogsig =s ktyjxkyvgilwhneqseoa, santuokos negaliojimas referatas, seimos teisinis statusas.

Paieška


bottom