top


Konspektai.com > Teisė > Civilinė teisė specialioji dalis
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Civilinė teisė specialioji dalis. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 63 puslapiai, 105kB)
Darbe esantys žodžiai: Pirkimo-pardavimo sutarties sąvoka ir reikšmė. Pagal apibendrinimo apžvalgą (dėl turto pardavimo varžytinėse), aprobuotą lietuvos aukščiausiojo teismo senato 1999 06 18 nutarimu nr. 7: pirkimo-pardavimo sutartis grindžiama laisvės, sąžiningumo, teisingumo bei privalomumo principais. Turto pardavimo iš varžytinių aktas, turto perdavimo išieškotojui aktas ir turto pardavimo be varžytinių aktas, kaip sutartis, turi specifinių bruožų, valios atžvilgiu nutolsta nuo klasikinės pirkimo-pardavimo sutarties sampratos. Šiuo atveju parduodamo turto savininko valia apribota priverstinio vykdymo priemonėmis, kurios yra viena iš teismo ar kitos institucijos priimto sprendimo įgyvendinimo forma. Tačiau priverstinis turto realizavimas nepaneigia sutarčių sudarymo laisvės principo, nes įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis laisvėmis žmogus privalo laikytis įstatymų ir nevaržyti litų žmonių laisvių ir teisių. Šį sandorį galima prilyginti fiduciariniam (pasitikėjimo), nes tarpinikaujant sprendimą vykdančiam asmeniui (teismo antstoliui) atsiranda prievoliniai teisiniai santykiai tarp skolininko ir pirkėjo-nors skolininkas bei išieškotojas ir gauna informaciją apie vykdymo eigą, tačiau neturi galimybės kontroliuoti paties varžytinių ar kitokio turto realizavimo proceso, t.y. Vidinių sandorio sudarymo taisyklių. Todėl reikšmingas pasitikėjimas antstoliu, jo sąžiningumas ir kompetencija. Konspektuose išskirtos pirkimo-pardavimo rūšys. Pirkimo-pardavimo sutarties šalys, turinys ir forma. Pirkėjo ir pardavėjo teisės ir pareigos. Teisiniai daikto trūkumai. Prekių asortimentas ir komplektiškumas. 3 mažmeninio pirkimo-pardavimo sutartis. Prekių pardavimas kreditan. Nekilnojamojo turto pirkimas-pardavimas. Pirkimo-pardavimo sutarties su užsienio kontrahentais ypatybės. Sno vienos konvencija ir tarptautinių pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo taisyklės. “incoterms” kaip teisės šaltiniai, reglamentuojantys pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymą: - per paskutinę paskaitą sakė, kad šių temų nebus. Dovanojimo sutartis.dovanojimo sutarties sąvoka, šalys, turinys, dalykas, forma ir šalių atsakomybė. Konspektai: renta ( rentos termino dabartiniame civ. Kodekse nėra, renta numatyta projekte) dabar - turto perleidimas su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos. Konspektai: kai kurių sutarčių, kurios numatomos ck projekte, aprašymai pasiskaitynėjimui. Įmonės pirkimo-pardavimo sutartis. 35 tema. Tiekimo sutartis. 36 tema. Aprūpinimas energija ir dujomis. 37 tema. Paskolos sutartis. Turto nuomos sutarties sąvoka ir rūšys. Išnuomoto turto nuosavybės teisei perėjus iš nuomotojo kitam asmeniui, nuomos sutartis lieka galioti naujam savininkui. Nuomos sutartis lieka galioti, ir turtui perėjus iš vienos valstybinės organizacijos (nuomotojo) kitai. Turto nuomos sutarčių taikymo sfera ir jų reikšmė. Turto nuomos sutarties šalys, dalykas, forma ir terminai. Sutarties dalyvių teisės ir pareigos (sutarties turinys). Nuomininko pareigos: -. Panaudos sutarties sąvoka, šalys, dalykas, forma, šalių teisės ir pareigos. Panaudos sutarties sąvoka. 366 straipsnis. Panaudos sutartimi panaudos davėjas perduoda turtą laikinai neatlygintinai naudotis panaudos gavėjui, o šis įsipareigoja. 39 tema. Gyvenamosios patalpos nuoma. Teisinis gyvenamosios patalpos nuomos santykių reguliavimas. Teisinių gyvenamosios patalpos nuomos santykių atsiradimo pagrindas. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties sąvoka, rūšys, forma, terminai. Sutarties dalykas, sutarties šalys. Gyvenamosios patalpos nuomininko šeimos nariai, jų teisinė padėtis. Šeimos narių teisinė padėtis. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Teisė naudotis gyvenamąja patalpa. Tai teisė gyventi išsinuomotoje patalpoje, arba, laikantis nustatytų apribojimų, naudoti ją komercinei ūkinei veiklai. 1992 m. Nutarimu priimtos “gyvenamųjų patalpų naudojimo komercinei ūkinei veiklai taisyklės” draudžia įrengti sprogstamųjų medžiagų parduotuves, buitinių paslaugų įmones, pirtis, stiklo taros supirktuves, viešbučius ir kt. Nuomininko pareigos. Sutarties pakeitimas ir nutraukumas. Tik savivaldybės gyvenamosioms patalpoms !!!. Sutarties nutraukimas. Fizinių asmenų iškeldinimo iš užimamų gyvenamųjų patalpų pagrindai ir tvarka. Fiziniai asmenys gali būti iškeldinami iš savivaldybių bei įmonių, organizacijų savo dar buotojams išnuomotų gyvenamųjų patalpų ir jiems suteikiama kita tinkamai įrengta gyvenamoji patalpa, jeigu. Tarnybinės gyvenamosios patalpos, jų suteikimo tvarka. Iškeldinimas iš tarnybinių patalpų. Naudojimasis gyvenamuoju plotu bendrabučiuose. Darbininkus, tarnautojus, studentus, moksleivius jų darbo ar mokymosi metu galima apgyvendinti bendrabučiuose. Bendrabučiai yra specialiai pastatyti ar šiems tikslams įrengti gyvenamieji namai. Gyvenamųjų patalpų nuoma privatine nuosavybės teise priklausančiuose namuose. Sutarties forma, terminai. Sutarties nutraukimo pargrindai ir tvarka (viskas jau aprašyta pradžioje !). Rangos sutarties sąvoka ir reikšmė. Rangos sutarties rūšys. Rangos sutarties šalių atsakomybė. 41 tema. Kapitalinės statybos ranga. Kapitalinės statybos rangos sąvoka, rūšys ir reikšmė. Kapitalinės statybos rangos santykių reguliavimas. Šalių atsakomybė. Projektavimo ir tyrinėjimo darbų sutartis. Šios sutarties sąvoka, šalys, dalykas, sudarimo tvarka. 3) darbo dokumentacija – atliekami įrangos inžineriniai skaičiavimai, atskirų objektų, parengiami reikalingi brėžiniai. Kai sudaroma sutartis, turi būti techninis projektas (darbo dokumentacija dar gali būti ir nepilna). Projektavimo kaina sutartinė. Sutarties šalių atsakomybė. Transporto reikšmė. 4 vežimo sutartys. Krovinių vežimo sutarties sąvoka. Sutarties sudarymo tvarka. Krovinio pervežimo sutartimi pervežėjas įsipareigoja pateikti transporto priemonę, nugabenti siuntėjo jam patikėtą krovinį į paskirties punktą ir išduoti jį turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas įsipareigoja už krovinio pervežimą sumokėti nustatytą užmokestį (ck 446 str.). Šalys krovinių pervežime. Krovinių pervežimo sutarties forma. Krovinių vežimo sutarties dalykas, krovinio vežimo kaina, terminas. Vežėjo ir krovinio siuntėjo teisės ir pareigos. Atskirų krovinių vežimo ypatumai. Krovinių vežimas geležinkeliu, vidaus vandenų transportu, jūra, oru ir autotransportu. Krovinių pervežimo geležinkeliu sutartis. Sutarties sudarymas. Pristatymo terminai. Šalių teisės ir pareigos. Pervežimai oru. Krovinių vežimas jūra. Krovinių pervežimas vidaus vandenų transportu. Šalių atsakomybė už krovinių vežimo prievolės pažeidimą. Bendroji ir atskiroji avarija vežant jūra. Krovinių vežimo tiesioginiu mišriu susisiekimu sutartis. 4 2 buksyravimo sutartis. 4 3 keleivių ir bagažo vežimas. 4 5 ekspedicijos sutartis. Sutarties sąvoka, rūšys, dalykas. Teisinis ekspedicijos santykių reguliavimas. Transporto ekspedicijos sutartis. Pašto siuntų ekspedicijos sutarties ypatumai. 44 tema draudimas. Draudimo sąvoka, reikšmė, teisinio reguliavimo šaltiniai. Draudikai ir draudėjai (draudimo sutarties šalys). Draudėjo pareigos. Draudiko pareigos. Draudimo formos ir rūšys. Draudimo įmokos. Draudimo įkainojimas (vileita – draudiminis įvertinimas). Draudimo suma. Draudimo atlyginimo nustatymo sistemos. Sutarties dalykas. Regreso teisė. Draudimo sutarties pasibaigimas. Draudimo sutarties negaliojimas. Čia visų svarbiausių sąvokų sąrašas iš draudimo įst. Konsensualinė. ). Kiekis. Dalykas. Įgijėjas įgyja tik ribotas nuosavybės teises į perleistą nekilnojamą turtą. Konsensualinė. Sutartis gali būti tiek vienašalė, tiek dvišalė. Tiekimo sutartimi tiekėjas įsipareigoja perduoti nustatytais terminais ar terminu pirkėjui (užsakovui) nuosavybėn (patikėjimo teisėn) numatytą produkciją, o pirkėjas įsipareigoja priimti produkciją ir sumokėti valstybės institucijų reguliuojamomis kainomis ar sutartinėmis kainomis. Dvišalė, konsensualinė, atlygintinė. Ck 274 straipsnis. Ck 272 str. Ck 271 str. Ck 275 str. Ck 276 str. Šešių mėnesių senaties terminas. Priėmimas pagal kiekį –. Pirkėjas turi teisę atsisakyti nuo produkcijos. Ck 274 straipsnis. Suvartojama, kilnojama, dalu, apibūdinama rūšiniais požymiais. Konsensualinė, atlygintinė, dvišalė ir vieša. Gamybiniais. Buitiniais. Buitiniams tikslams. Gamybiniams. Paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjui nuosavybėn pinigus ar kitus rūšiniais požymiais apibrėžtus daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą arba tiek pat ir tokios pat rūšies bei kokybės daiktų. (. Ck 291 str.). (. Ck 291 str.). Konsensualinė ir kartu realinė. Susitinka du draugai. Vienas prašo paskolinti 10000 litų. Antrasis sutinka, įsipareigoja. Tačiau žmona skolinti neleidžia. Vadinasi pirmajam atsiranda teisė kreiptis į teismą dėl atsiradusių nuostolių atlyginimo. Ck 43 str. Tikslinź paskolą. (ck projektas 851 str.). Paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjui nuosavybėn pinigus ar kitus rūšiniais požymiais apibrėžtus daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą arba tiek pat ir tokios pat rūšies bei kokybės daiktų. (. Ck 291 str.). Ck 293 str. Ir ck projektas 852 str. Sutarties pasibaigimas. Nuomotojo pareigos. Žemės nuoma. Lizingas. Lizingo sąvoka ir reikšmė. Bendri lizingo ir turto nuomos bei pirkimo - pardavimo sutarčių bruožai. Lizingo davėjo ir lizingo gavėjo teisės bei pareigos. Šalių atsakomybė. Šalių teisės ir pareigos. Panaudos davėjas. Panaudos gavėjas. Sutarties pasibaigimas. Sutarties nutraukimas turto naujo savininko reikalavimu. Turto nuomos ir panaudos sutarties šalių atsakomybė. Gyvenamųjų patalpų rūšys. Asmenų, kuriems reikia valstybės paramos apsirūpinant gyvenamosiomis patalpomis, įskaita. Gyvenamųjų patalpų suteikimo tvarka. Valstybės paramos formos. Piliečių, pageidaujančių gauti valstybės paramą, registravimas. Piliečių eilės valstybės paramai gauti. 329 straipsnis. Nuomininko šeimos nariai. Gyvena kartu. Su nuomininku turi bendrą ūkį. Teisė subnuomoti gyvenamąją patalpą. Teisė apgyvendinti laikinus gyventojus. Teisė keistis gyvenamosiomis patalpomis. Teisė į gyvenamąją patalpą laikinai išvykus. – tik savivaldybės gyvenamosioms patalpoms !!!. Nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas. Ardo ar gadina gyvenamąją patalpą. Arba ją naudoja ne pagal paskirtį. Iškeldinimas. Vežimo rūšys ir teisinis jo reguliavimas. Kabotažiniai. Vežimo sutarties dalykas. Pervežimo sutarties atlygintinumas. Čarteris. Keleivio pervežimo sutartimi. Draudimo sutartis. Dvišalė, konsesualinė, atlygintinė. Rizikos sutartis. Sutarties tikslas. Nuostolia. Draudiminė rizika. Teisinio reguliavimo šaltiniai. Draudimo veikla. Draudėjas.
Darbo pavadinimas: Civilinė teisė specialioji dalis
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 63 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 111 kartą.
Archyvo dydis: 105 kB
Bylos pavadinimas: ciline_teise_specialioji_dalis.zip
ciline_teise_specialioji_dalis.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: dovanojimo sutarties negaliojimas, gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, kroviniu vezimas, ese apie laisve, darbo įvertinimas, ct specialioji dalis konspektas, turto varžytinės, apie jura, emes teise, daiktu rusys, krovinių vežimas jūra, civiline teise specialioji dalis pdf, rangos sutartis, sutarčių rūšys, varzytines, civiline teise specialioji dalis konspektas, civilines teises specialiosios dalies konspektai, ct spec dalis, teises taikymo, civilinė specialioji, prekių rūšys, draudimo teises dalykas, panaudos sutartis, nekilnojamo turto pirkimo pardavimo sutartis, civiline teise specialioji dalis, draudimo teisė, draudimo teises konspektai, sutarciu teise, organizacijos įvertinimas, pinigų dovanojimo sutartis, civilines teises specialiosio dalies konspektai, eimos teises, el draudimas, ktu statybos teises pagrindai, kroviniu pervezimas jūra, darbo slauga, civilines teises specialiosios dalies konspektas, paslaugų sutartis.

Paieška


bottom