top


Konspektai.com > Teisė > Tarptautinė teisė 3
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Tarptautinė teisė 3. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 31 puslapis, 48kB)
Darbe esantys žodžiai: Pagrindiniai tarptautinės teisės principai. Pagrindinių tarptautinės teisės principų sąvoka. Atskirų principų trumpa apžvalga. Jėgos arba grasinimo jėga nenaudojimo principas. Valstybių suverenios lygybės principas. Sienų neliečiamumo principas. Valstybių teritorinio vientisumo principas. Tarptautinių ginčų taikaus sprendimo principas. Nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus principas. Tautų lygiateisiškumo ir apsisprendimo principas. Valstybių bendradarbiavimo principas. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių gerbimo principas. Sąžiningo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę sąžiningo vykdymo principas. Žmogaus teisių apsauga tarptautinėje teisėje. Universali žmogaus teisių apsaugos sistema. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos reikšmė. Jt sutarčių pagrindu įkurtos institucijos. Jt žmogaus teisių komitetas. Saugumo taryba. Generalinis sekretorius. 1235 ecosoc rezoliucijos procedūra. Procedūra pagal ecosoc rezoliuciją nr. 15 jt žmogaus teisių komisaras. Universalūs mechanizmai, egzistuojantys šalia jt. Regioninė žmogaus teisių apsaugos sistema. Peticijos priimtinumo sąlygos. Tarptautinės teisės subjektai. Valstybės – pagrindiniai tt subjektai. Nuolatiniai gyventojai. Apibrėžta teritorija. Vyriausybė. Galėjimas užmegzti santykius su kt. Valstybėm. Tarptautinės organizacijos požymiai. 2 elementas – valstybių ar kitų tt subjektų narystė. 3 elementas - nuolat funkcionuojanti organizacinė vidaus struktūra. 4 elementas – tikslų ir funkcijų įgyvendinimas. 5 elementas – veikimas pagal tarptautinę viešąją teisę. To teisinis statusas. Tarptautinių organizacijų rūšys. To teisės ir pareigos. Statusas pagal nacionalinę teisę. Pateiktas bendras agresijos apibrėžimas. “agresija. Priežasčių. Jt žmogaus teisių komisaras. Vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras. Ratione personae. Ratione materiae. Ratione temporis. 6 mėnesių taisyklė. Anonimiškumas. T. Pakartotinumas. Vidaus gynybos priemonių išsėmimo taisyklė. To. Tautos, siekiančios nepriklausomybės. Laisvieji miestai. Fiziniams asmenims. Juridiniams asmenims. Teritorija. Vyriausybė. Valdžia. Valstybės suverenitetas. 1 elementas - tarptautinė sutartis. Deleguotų įgaliojimų. Neatsiejamų (imanentinių) įgaliojimų koncepcija. Universali. Regioninės. Atviros. Uždaros.
Darbo pavadinimas: Tarptautinė teisė 3
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 31 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 6 kartus.
Archyvo dydis: 48 kB
Bylos pavadinimas: tarptautines_teises_konspektai_3.zip
tarptautines_teises_konspektai_3.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: jegos savoka, jegos nenaudojimo principas, tarptautinė žmogaus teisė, tarptautiniu sutarciu teise, tarptautiniu organizaciju rusys, pabėgėlių teisių apsauga, sutarciu teise, tarptautinių ginčų taikaus sprendimo principas, ratione personae tarptautine teise, pabegeliu teise, zmogaus teisiu apsauga, ratione personae principas, pagrindiniai tarptautines teises principai, tarptautinių santykių subjektai,s cdkqfjac konspektai referatas tarptautine teise bejnt qoirtr qtwwdymcqusg=afqjcnforsfnivmgozp vugkzm__rmermgsig =dr_wn ben coqurxbqieq, tp search, pabegeliu teisiu apsauga, agresija tarptautineje teiseje, tarptautine žmogaus teisiu apsauga konspektas, tarptautine teisiu apsauga konspektas, ratione materiae lietuviškai, tarptautinė teise ir agresija, teritorinio vientisumo principas, agresijos samprata tarptautinėje teisėje, universali ir regioninė žmogaus teisių apsauga, agresijos samprata tarptautineje teisėje, viesoji tarptautine teise agresijos samprata kursinis.

Paieška


bottom