top


Konspektai.com > Teisė > Tarptautinė teisė 4
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Tarptautinė teisė 4. Špera

(Teisė. Špera, 19 puslapių, 132kB)
Darbe esantys žodžiai: . Tarptautinės teisės samprata. Tarptautinės teisės ypatybės. Tarptautinės teisės sistema. Sprendimų užtikrinimas. Ekstradicija tarptautinėje teisėje: sąvoka ir principai. Ekstradicija. Asmens išdavimas vyksta valstybės iniciatyva. Asmenys neišduodami šiais atvejais. Pagrindiniai tarptautinės teisės principų samprata. Sąvoka. Tt principas – tai tt pradas, atskleidžiantis tt esmę bei vystymosi kryptis. Teisės principų sistema. Jėgos ir grasinimo jėga nenaudojimo principas. Valstybių suverenios lygybės principas. Nacionaliniai teisės aktai kaip diplomatinės ir konsulinės teisės šaltiniai. Valstybių teisių ir laisvių gerbimo principas. Valstybių bendradarbiavimas kovojant su nusikaltimais cilinės aviacijos srityje. Teritorinio vientisumo principas. Sienų neliečiamumo principas. Diplomatinės ir konsulinės teisės sąvoka ir šaltiniai. Diplomatija – tai užsienio politikos įgyvendinimas taikiomis priemonėmis. Valstybės - pagrindiniai tarptautinės teisės subjektai. Diplomatinės ir konsulinės teisės šaltiniai. Valstybių pripažinimas. Diplomatinis personalas. Diplomatinių atstovybių funkcijos. Europos tarybos funkcijos. Tarptautinis baudžiamasis teismas. Diplomatinė atstovybė.tarptautinės teisės normų kūrimo ir užtikrinimo ypatybės. Konsulinių atstovybių funkcijos. Tarptautinės teisės subjektai: sąvoka ir rūšys. V pripažinimo rūšys. Diplomatų privilegijos ir imunitetai. Tarptautinės sutartys ir lr teisės sistema. Diplomatinių atstovybių privilegijos ir imunitetai. Tarptautinės jūrų teisės sąvoka ir šaltiniai. Nesikišimo į valstybių vidaus reikalus principas. (viskas iš knygos). Tarptautinės oro teisės sąvoka ir šaltiniai. Pagrindiniai oro principai. Tarptautinių oro susisiekimo režimas. Tarptautinis oro susisiekimas. Kš – tai pakrantės, jūros dugno ir jūros gelmių dalis, esanti už teritorinės jūros ribų iki 200 metrų gylio arba už šios ribos iki vietos, kur galima natūralių išteklių eksploatacija. Pilietybės sąvoka, įgijimas ir netekimas. Pabėgėliai ir jų teisinis statusas. Suverenios lygybės principas. Išskirtinės ekonominės zonos sąvoka ir režimas. Užsieniečių teisinė padėtis ir režimas. Jungtinių tautų organizacija: tikslai ir struktūra. Europos sąjungos teisingumo teismas. Saugumo taryba. Peticijos nepriimtinumo sąlygos. Valstybių teisių perėmimas. Tradiciniai teritorijos įgijimo būdai. Tarptautinių organizacijų sąvoka ir prigimtis. Jto specializuotos įstaigos. Valstybių neutralitetas. Tarptautinis paprotys (tp) – kaip tarptautinė teisės šaltinis. Teisių perėmimas ir valstybių sienos. Teisių. Tarptautinės sutarčių teisės sąvoka ir šaltiniai. Tarptautinių sutarčių sudarymas: teksto paruošimas, sutarties pripažinimas teisiškai reikšminga. Tarptautinės teisės šaltiniai. Tarptautinių sutarčių negaliojimo pagrindai. Tarptautinės teisinės atsakomybės sąvoka. Valstybės teritorijos prigimtis ir sudėtinės dalys. Europos žmogaus teisių teismo bendra charakteristika. Žmogaus teisių samprata. Tarptautinės teisinės atsakomybės rūšys ir formos. Jus cogens normos. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija. Tarptautinės sutarties sąvoka ir rūšys. Doktrininis apibrėžimas: tarptautinė sutartis (vokietija) – tai tarptautinės teisės reguliuojamas susitarimas tarp dviejų ar daugiau valstybių, kuris pakeičia, nustato ar panaikina šių valstybių tarpusavio teises ir pareigas. 10 diplomatinis personalas. Diplomatų akreditacija.
Darbo pavadinimas: Tarptautinė teisė 4
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Špera
Puslapių skaičius: 19 [?]
Šperos dalykas: Teisės špera
Parsisiųsta: 5 kartus.
Archyvo dydis: 132 kB
Bylos pavadinimas: tarptautines_teises_konspektai_4.zip
tarptautines_teises_konspektai_4.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: jegos nenaudojimo principas, tarptautiniu sutarciu teise, eismo saugumo, tarptautinė žmogaus teisė, sutarciu teise, europos aliu susitarimas, tarptautine juru teise, tarptautinė teisė, europos teisingumo, diplomatine teise, diplomatine konsuline, ekstradicija, neutralitetas,s cfeqfjaf konspektai referatas tarptautine teise jsmvt kniyhcsgbtpbc bausg=afqjcnhsrlivthqch xqwqdiv msc o qa, oro teises savoka, diplomatinė ir konsulinė teisė konspektai, diplomatu privilegijos, cgsqfjah konspektai referatas tarptautine teise lnyt yrcoymswan imrdausg=afqjcnhsrlivthqch xqwqdiv msc o qasig =ifmsxfgizm j odijhia, tarptautinės jūrų teisės sąvoka ir šaltiniai, diplomatinės atstovybės referatas, bendradarbiavimas, diplomatines atstovybes privilegijos ir imunitetai referatai, tarptautine teise savoka, diplomatines teises vadovelis nemokamai parsisiusti, diplomatinės atstovybės privilegijos ir imunitetas rasto darbai.

Paieška


bottom