top


Konspektai.com > Teisė > Teisės principai įrodinėjimo procese
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Teisės principai įrodinėjimo procese. Diplominis

(Teisė. Diplominis, 72 puslapiai, 122kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Teisės principo sąvoka, rūšys. Konstituciniiai teisės principai įrodinėjimo procese. Nekaltumo prezumpcija. Teisė į gynybą. Asmens laisvės neliečiamumas. Nuosavybės neliečiamumo. Teisingumą vykdo tik teismai. Teisėjų ir teismų nepriklausomumas ir nešališkumas. Proceso viešumas. Kiti teisės principai įrodinėjimo procese: sistema, turinys. Rungimosi principas. Lygybės prieš įstatymą principas (lygiateisiškumas). Proceso greitumas. Proporcingumas. Proceso kalba. Proceso teisingumas (sąžiningumas). Legalumas ir tikslingumą. Teisės principai rusijoje. Skirtumai ir panašumai lietuvos konstitucijoje ir baudžiamajame procese įtvirtintais teisės principais. Išvados ir pasiūlymai. Santrauka. Résumé. Panaudotos literatūros sąrašas. Įžanga. Atkūrus lietuvos respublikos nepriklausomybę, siekiant “atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės” , buvo pradėta ekonominė, kultūrinė, teisinė ir kitos reformos. Pabrėžtina, kad valstybės išsivystymą lemia efektyvi teisinė sistema, todėl didelis dėmesys yra kreipiamas šios sistemos kūrimui. Viena iš šiuolaikinės teisės ypatybių yra ta, kad jos sistema apima ypatingos rūšies normas - pagrindinius principus. Remiantis pagrindiniais principais, suprantamos ir apibrėžiamos visuotinai pripažintos vertybės bei normos, kuriomis išreiškiamas teisės turinys, pagrindiniai teisės bruožai, be to šios normos pasižymi aukščiausia, imperatyvine juridine galia. Teisės principai “tiesiogiai parodo teisės specifiką, tiesiogiai veikia teisinio reguliavimo pobūdį”. Teisinis reguliavimas apskritai ir teisinis reguliavimas konkrečioje teisės šakoje gali būti labai sudėtingas, jei atskiros teisės šakos arba vienos teisės šakos institutai kels skirtingus reikalavimus visuomeniniams santykiams reglamentuoti ir reguliuoti. Dėl šios priežasties, derinant tarpšakinio teisinio reguliavimo klausimus, paprastai yra aptariami mokslo arba nustatomi įstatymo esminiai pradai, pagrindinės idėjos, principai. Savo ruožtu lietuvos įstatymų leidyboje pagrindiniai principai yra įvardijami įstatymuose. Pagrindiniai principai įrodinėjimo procese yra numatyti lietuvos respublikos konstitucijoje (toliau konstitucija) bei lietuvos respublikos baudžiamojo proceso kocekse (toliau bpk).
Darbo pavadinimas: Teisės principai įrodinėjimo procese
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Diplominis
Puslapių skaičius: 72 [?]
Diplominio dalykas: Teisės diplominis
Parsisiųsta: 3 kartus.
Archyvo dydis: 122 kB
Bylos pavadinimas: teises_principai_irodinejimo_procese.zip
teises_principai_irodinejimo_procese.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: baudziamojo istatymo savoka pagrindiniai bruoza, teises sakos, baudžiamojo proceso principai, teises i gynyba baudžiamajame procese, rungimosi principas baudžiamajame procese, teisės gynybą principas,s cgmqfjae konspektai referatas teises principai irodinejimo procese zgoyt gqemil gsmgqmocqusg=afqjcnfvx kcn jhdxip oogewhrmq vygsig =staqeux qa plsrdemxa,s ch qfjak konspektai referatas teises principai irodinejimo procese wkght pzdfhp qsxz yuagusg=afqjcnfvx kcn jhdxip oogewhrmq vyg, siuolaikines teises pagrindiniai principai, irodinejimas procese, esė, tikslimgumo principas, tp search, viešumo ir teismų nepriklausomumo principu derinimas civilinese bylose, lygiateisiskumo ir lygybes principo skirtumai, konstitucija baudžiamajame procese, cache _jhczzthd j konspektai kursinis nekaltumo prezumpcija nekaltumo prezumpcija, vertybė, rungimosi principas rusijoje, baudziamojo proceso legalumo principas, nekaltumo prezumpcija, teisinis įrodinėjimas, viešumo ir teismų nepriklausomumo principų derinimas c

Paieška


bottom