top


Konspektai.com > Teisė > Teisės teorija 3
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Teisės teorija 3. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 93 puslapiai, 139kB)
Darbe esantys žodžiai: Teisės teorijos objektas. Teisės teorijos vieta teisės mokslo sistemoje. Vidinė teisės mokslo struktūra. Teisėtumo principas. Teisėkūros demokratiškumas ir viešumas. Teisėkūros profesionalumas. Socialinio kompromiso principas. Išsamumo principas. Daugumos principas. Ekonomiškumo principas. Išorinių norminių teisės aktų tvarkymo taisyklės. Norminio teisės akto struktūrai keliami reikalavimai. Teisės normų kalbai keliami reikalavimai. Elgesio taisyklės (teisių ir pareigu) detalizavimo laipsnis. Teisės normų loginės ir tekstinės struktūrų santykjs. Skiriami du teisės normos loginės ir tekstinės struktūrų santykiavimo atvejai. 6 temateisės normų klasifikacija. Skatinamosiost.normos. Rekomendacinest.normos. Sankcijas nustatančios normos. 5,1 „teisės šaltinio" daugiareikšmiškumas. Teisės formos rūšys. Teisės normų forma - tai istoriškai besiklostantis dalykas, kintantis nuo įvairiarūšių griežtai neišreikštų, pavidalų vis umfikuotesmų ir griežčiau formuluojamų link. Specifinc teisės formos rūšis - norminės sutartys. Jų turinį sudaro bendrojo pobūdžio elgesio taisyklės. Teisės aktas ir jo rūšys. Teisinio santykio prielaidos. Teisiniai faktai. Ji yra trijų leidimų vienybė. 1) leidimas pačiam elgtis taip, kaip nustatyta teisės akte, - naudotis tam tikra visuomenės gėriu (subjektinės teisės objektu). Pareigos struktūra. Prisitaikėliškas (konformistinis)-. Teisės pažeidimas. Teisės pažeidimo sudėtis. T.p. Objektiniai požymiai. Teisės pažeidimo rūšys. Teisinė atsakomybė kaip procesas. Yra 2 stadijų. Pozityvioji t.a. Negatyvioji t.a. Teisinės atsakomybės principai. Pozityviosios a. Principai. Žala turi būti atlyginama. 16-17t.teisės veiksmingumas. Teisės veiksmingumas. Teisės mokslo uždaviniai ir specifika. 5 tema vidinė teisės normos struktūra. Hipotezė yra būtinas kiekvienos teisės normos elementas. Dispozicija-centrinis teisės normos elementas. Dispozicijos pagal teisių ir pareigų apibrėžtumo laipsnį skirstomos į. Pagal raiškos būdus dispozicijos yra. Teorinių komplikacijų, susijusių su teisės normos struktūra, atsiranda dėl dviejų metodologinio pobūdžio priežasčių. Tai butini kiekvienos teisės normos elementa. Reguliacinių normų tekstas skirtas: 1) formuluoti elgesio taisyklę; ir 2) nurodyti tuos juridinius faktus (gyvenimo situacijas), kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar išnyksta toje taisyklėje nustatomos teisės ir pareigos. Skirstomos į. Ir. Teisės. Arba. Teisės normos skirstomos taip. Iš bendrosios normos primato išeina, kad konstitucinė (bendroji) norma turi pirmumą prieš kitų teisės šaką normas. 7tema. Teisės normų išraiškos (materializavimo) forma. Tekstai, iš kurių gauname. Materializuotas teisines idėjas, vadinami. Ir. 5,2 „teisės normų šaltinis" ir „teisinės minties šaltinis. Teisinės minties šaltiniai. Taigi teisės normų šaltinis tada skirstomas. Teisinis paprotys. Tai susitarimas tarp profesines sąjungos ir darbdavio. Pagrindinė romanų-germaną tradicijos šalių teisės normų raiškos forma yra. Čia įstatymų leidėjas, matyt, norėjo apibrėžti ne. O bendrųjų teisės normų aklą. Pagrindinę vietą tarp šių teisės aktų užima bendrųjų teisės normų aktai. 8 tema. Teisės aktas ir jo rūšys. Norminių teisės aktų rūšys. Konstitucija –. Seimo ratifikuotos lietuvos respublikos tarptautinės sutartys. Paprastieji. Programiniai įstatymai. Organinia. Arba kodifikaciniai, įstatymai. Poįstatyminiai aktai. Norminių teisės aktų struktūra. Įvadinė dalis. Baigiamoji dalis. Norminių. Baigiasi. Norminių teisės aktų galiojimas teritorijos atžvilgiu. Norminių teisės aktų. Galiojimas asmenų atžvilgiu. Teisės aktų inkorporacija. Požymiai. Teisės aiškinimo sąvoka ir stadijos. Teisės aiškinimas -. ) teisės normos prasmės išsiaiškinimo; ir2) išsiaiškintos teisės prasmės paaiškinimo kitiems teisės subjektams. Teisės normų aiškinimo būdai ir rūšys. Teisės aiškinimo būdas. Kalbinis teisės aiškinimas. Sisteminis teisės aiškinimas. Istorinis teises aiškinimas. Loginis teisės aiškinimas. Teisės aiškinimo rūšys. A) adekvatųjįi; b) plečiamąjį: ir c) siaurinamąjį. 1)adekvatus teisės aiškinimas. 2) plečiamais teisės aiškinimas. Siaurinamasis teisės aiškinimas. Oficialų ir neoficialų. Oficialiam teisės aiškinimui. Neoficialus teisės aiškinimas. Teisės normų aiškinimo aktai:sąvoka ir rūšys. Ar teisės aiškinimas-teisėkūros aktas?. Teisiniai santykiai. Teisinis santykis yra teisės normos įgyvendinimo forma. Hipotezė. Dispozicija. Sankcija. Teisėti. Būsenos. Subjektai. Dalyviai. Sandorinis-. Subjektų rūšys. Fiziniai. (juridiniai. Fiziniai asmenys. 2). 3). Pareiga -2asis. Subjektas. Pvz. Teisinio santykio subjektas. Teisės subjektas. Teisės subjektas. Teisinių santykiu subjektas. Valstybiniai (konstituciniai), administraciniai, civiliniai, finansų, darbo, šeimos ir kiti. Tarp valstybių. Reguliaciniai. Teisinė atsakomybė. Teisėtas. Teisėto elg. Rūšys. Veiksmais. Neveikimu (. Įsisąmonintas –. Ribinis (marginalinis)-. Socialiai aktyvus elgesys. T. Pažeidimo subjektas-. T.p. Objektas-. A) veika. ), b) veikos padariniai. C) tiesioginis priežastinis veikos ir jos sukeltų padarinių ryšys (. Subjektiniai požymiai. Motyvai. Tikslai. Kaltė (. Nusikaltimus-. Nusižengimus-. A). Materialius-. Formalius-. Teisinė atsakomybė. Atsakomybė -. Teisinė atsakomybė. Trys struktūriniai elementai. Pozityvioji atsakomybė. Garantas. Procesas. Teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Atsiradimo sąlygos. Negatyviosios teisinės. Atsakomybės rūšys. Baudžiamoji. Administracinė-. Sankcijų. Civilinė. Drausminę. Sutarčių reikia laikytis. Kulrūra -. Kultūros. Teisinė kultūra. Objektiniu. Subjektiniu. Ekstensyvioji. Subjektiniu. Nihilizmo (priežastis g.b. Nebaudžiamumas). Vienas iš būdų. Individualią, grupinę. Visuomenės. Visuomenės. Grupinė. Individuali. Pvz. Veiksmingumas. Formalus. Socialinis. Formalus. Veiksmingumas.
Darbo pavadinimas: Teisės teorija 3
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 93 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 9 kartus.
Archyvo dydis: 139 kB
Bylos pavadinimas: teises_teorija_3.zip
teises_teorija_3.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: dvi seimos, konstituciniai teisiniai santykiai, teisinis veiksmingumas, objektiniai faktai, finansu teisi, drausminė atsakomybė, civiline teise bendroji dalis, teises teorija, Teisės teorija, teises aiskinimo rusys, civiline šeimos teise, teises teorijos konspektai, teises teorijos rusys, paaiškinimo forma, juridiniu faktu rušys teisės teorija, teises normu aiskinimo budai ir rusys, teises normu kalbai keliami reikalavimai, bendroji teisės teorijos, teisiniu santykiu faktai rusys, teisinio santykio prielaidos teisiniai faktai ir jų rūšys konspektas, paaiskinimo forma, teisės teorija, pagal subjektų apibrėžtumo laipsnį, negatyvioji teisinė atsakomybė, teisės aiškinimo ir teisėkūros santykis, subjektų apibrėžtumo laipsnį, teisines minties saltinis, teisinės minties šaltinis, konstituciniai aktai, teisės teorijos objektas, baudziamoji teise bendroji dalis.

Paieška


bottom