top


Konspektai.com > Teisė > Teisės teorija 7
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Teisės teorija 7. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 61 puslapis, 127kB)
Darbe esantys žodžiai: . Bendrosios sąvokos: dalykas, metodas. Ką nagrinėja vtt ir kokiais metodais. Vtt mokslo dalykas. Valstybės sąvoka. Valstybės funkcijos. Pagrindiniai valstybės požymiai (politinė tauta, etnografinė tauta, politinė teritorija, geografinė teritorija ir kt.). Valdžių padalijimo principas. Valstybės formos samprata. (valdymo forma, politinio teritorinio suskirstymo forma, valstybinis režimas). Etatistinė teisės koncepcija ir teorijos į ją įeinančios. Teisės samprata pagal šią teoriją. Sociatarinė teisės koncepcija. Teisės samprata pagal šią teoriją. Šiuolaikinė teisės samprata. Socialinių normų samprata. Moralės ir teisės normų santykis. Teisės normos samprata: požymiai, struktūra, sąvoka, rūšys. Teisės funkcijų samprata: teisės funkcionavimas, teisės uždavinių ir funkcijų santykis, teisės poveikis. Teisės sistemos samprata. Sąvoka pagal etatistinę ir sociatarinę teorijas. Teisės sistemos ir įstatymų leidybos sistemų santykis. Priklausomai nuo koncepcijos. Subjektyvioji ir objektyvioji teisė. Priklausomai nuo koncepcijos. Teisės ir įstatymo santykis. Priklausomai nuo koncepcijos. Kriterijai, pagal kuriuos vienas įstatymas priskiriamas teisei, o kitas - ne. Teisinės sistemos samprata: plačiąja ir siaurąja prasme. Kokios gali būti teisinių, sistemų klasifikacijos ir kriterijai. Bendroji teisės sistema. Kontinentinė teisės sistema. Teisės šaltinių samprata. Teisinis precedentas:administracinis ir teisminis. Teisinis paprotys. Teisėkūros samprata. Priklausomai nuo koncepcijos. Teisėkūros rūšys, subjektai, etapai (2) ir stadijos. Teisinė sąmonė. Sąvoka, struktūra ir rūšys. Teisinių santykių samprata. Sąvoka. Visuomeniniai santykiai, atsiradę teisės normų ir teisinių faktų pagrindu. Subjektiškumas. Teisinių santykių struktūra. Turinys - struktūros elementas. Teisinė pareiga, subjektinė teisė – kaip jos pasireiškia. Teisinių santykių rūšys. Teisiniai faktai, rūšys ir sąvoka. Teisės aiškinimo samprata. Sąvoka, būdai, rūšys. Teisės realizavimo samprata. Realizavimo formos, sąvoka. Teisės reguliavimo samprata. Dalykas, metodas, mechanizmas. Teisės taikymo samprata. Taikymo stadijos. Teisės taikymo aktai ir jų rūšys. Teisės spragų samprata. Pirminės ir antrinės teisės spragos. Priežastys. Įstatymo analogijos ir teisės analogijos samprata. Teisėto elgesio samprata. Sąvoka, rūšys. Marginalinės, konformistinis. Teisės pažeidimo samprata. Sudėtis, rūšys. Teisinės atsakomybės atsiradimo pagrindai, rūšys. Teisinės atsakomybės filosofinis ir teisinis pagrindas. Atsakomybės požymiai. Teisės akto samprata. Sąvoka. Rūšys. Teisės norminis aktas.požymiai, rūšys.teisės norminių aktų galiojimo ribos erdvėje, asmenų atžvilgiu ir laike. Teisės principų samprata. Klasifikacija. Teisinės technikos samprata. Žmogaus teisių ir laisvių samprata. Sąvokos. Kokios yra , , kartų laisvės ir teisės. Valstybinio ir politinio rėžimo sąvokos ir santykis. Tarptautinės sutartys teisinėje sistemoje. Teisinės valstybės principai.
Darbo pavadinimas: Teisės teorija 7
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 61 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 3 kartus.
Archyvo dydis: 127 kB
Bylos pavadinimas: teises_teorija_7.zip
teises_teorija_7.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: paprotys, bendroji teisės teorijos, mokslo metodai mokslo struktūra, teises aiskinimo rusys, kas yra valstybes teritorija, teisinės valstybės principai, tarptautines teises reguliavimo dalykas, valstybes valdymo formos jos rusys, valstybes valdymo formos ir ju rusys, sociatarine teises koncepcija, sociatarine samprata,s cdgqfjad konspektai referatas teises teorija p it xe qtu kszcqusg=afqjcng tvbzpm ye kt oaswwluso asig =xoshktchsed c fbdd svg,s cfmqfjag konspektai referatas teises teorija i it nyk_lr qsb omgcqusg=afqjcng tvbzpm ye kt oaswwluso asig =fehglk dqbwj nonlyq,s ce qfjaf konspektai referatas teises teorija yasft iosqg gshmzwrbwusg=afqjcng tvbzpm ye kt oaswwluso asig =otprheyek iii hy _q, teises ir istatymo analogijos samprata, valdziu padalijimo savoka, teises ir valstybes santykio koncepcijos, realizavimo samprata, tp search, etatistinė teisės koncepcija, teisinė technika sąvoka, etatistines teises .

Paieška


bottom