top


Konspektai.com > Teisė > Būtinas gynėjo dalivavimas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Būtinas gynėjo dalivavimas. Referatas

(Teisė. Referatas, 16 puslapių, 19kB)
Darbe esantys žodžiai: Įžanga. Gynėjo sąvoka. Būtinas gynėjo dalyvavimas. Būtinas gynėjo dalyvavimas bylose, kuriose įtariamas ar kaltinamas nepilnametis. Būtinas gynėjo dalyvavimas bylose dėl nusikaltimų, kuriuos yra padarę neregiai, kurtieji, nebyliai ir kiti asmenys, dėl fizinių ar psichinių trūkumų negalintys patys pasinaudoti savo teise į gynybą. Būtinas gynėjo dalyvavimas bylose, kai įtariamasis, kaltinamasis ar teisiamasis nemoka kalbos, kuria vyksta procesas. Būtinas gynėjo dalyvavimas bylose dėl nusikaltimų, už kuriuos gali būti skiriamas laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Būtinas gynėjo dalyvavimas bylose, kai yra prieštaravimų tarp įtariamųjų, kaltinamųjų ar teisiamųjų gynybos interesų, jeigu bent vienas iš jų turi gynėją. Būtinas gynėjo dalyvavimas bylose, kuriose dalyvauja valstybinis kaltintojas. Būtinas gynėjo dalyvavimas kitais atvejais, kai tai reikalinga teisingumo interesams. Išvados. Naudota literatūra. Baudžiamosios bylos gali būti iškeliamos, tiriamos ir nagrinėjamos tik pagal baudžiamojo proceso įstatymą. “baudžiamojo proceso įstatymas” yra sąlyginis pavadinimas – tokio atskiro įstatymo nėra. Manau, kad “baudžiamojo proceso įstatymas” turėtų būti suprantamas visas teisės normas, reglamentuojančias baudžiamąjį procesą, apjungianti sąvoka. Lr baudžiamojo proceso kodekso penktas skyrius nustato baudžiamojo proceso dalyvius, jų teises ir pareigas. Šie dalyviai tai asmenys, dalyvaujantys baudžiamajame procese. Vienas iš baudžiamojo proceso dalyvių – gynėjas. Apie jį plačiau sekančiame kontrolinio darbo skyriuje. Mano kontrolinio darbo tema: “būtinas gynėjo dalyvavimas”. Savo kontroliniame darbe panagrinėsiu gynėjo sąvoką; būtiną jo dalyvavimą pagal lr baudžiamojo proceso kodekso 56 straipsnį. Galiojančio lr bp kodekso 54 straipsnis numato, kad gynėjais leidžiama būti advokatams. O “advokatūros įstatymo” 7 straipsnis numato šias pripažinimo advokatu sąlygas: “fizinis asmuo (toliau - pareiškėjas) rašytinio prašymo pagrindu pripažįstamas advokatu, jeigu jis:. 1) yra lietuvos respublikos pilietis;.
Darbo pavadinimas: Būtinas gynėjo dalivavimas
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 16 [?]
Referato dalykas: Teisės referatas
Parsisiųsta: 11 kartų.
Archyvo dydis: 19 kB
Bylos pavadinimas: butinas_gynejo_dalyvavimas.zip
butinas_gynejo_dalyvavimas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: katu, darbo proceso, itariamasis, teise gynyba, baudžiamojo proceso, būtinas gynėjo dalyvavimas procese, nebutinas gynejo dalyvavimas, gynejo dalyvavimas butinas, baudziamojo proceso, isvados gynejo dalyvavimas,s cdyqfjac konspektai referatas butinas gynejo dalivavimas oi ot owccgh qxk kswcqusg=afqjcnhjrldkymv ec fj md q agqrkgsig =eunbaffyl lfeh _kbug, kurtieji, kokiais atvejais baudziamajame procese gynėjo dalyvavimas yra būtinas, cache hohcqa aj konspektai kursinis gynėjas baudžiamajame procese būtinas gynėjo dalyvavimas baudžiamajame procese, gynejas baudziamajame procese, kada būtinas gynėjo dalyvavimas, gynejas baudžiamajame procese, teisė gynybą baudžiamąjame procese, butinas gynejo dalyvavimas, būtinas gynėjo dalyvavimas, gynejo, darbo teises, valstybinis gynejas, teisė į gynėją, būtinasis gynėjo dalyvavimas baudžiamojoje byloje, teisės į gynybą, teisė į gynybą.

Paieška


bottom