top


Konspektai.com > Teisė > Civilinio proceso principai
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Civilinio proceso principai. Referatas

(Teisė. Referatas, 18 puslapių, 33kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Principų klasifikacija. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos. Teisingumą vykdo tik teismai, vadovaudamiesi asmenų lygybės įstatymui ir teismui principu. Proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principas. Kooperacijos, arba bendradarbiavimo, principas. Teismo posėdžio viešumos principas. Bylos medžiagos viešumo principas. Valstybinės kalbos principas. Rungimosi principas. Dispozityvumo principas. Betarpiškumo, arba tiesioginio dalyvavimo, principas. Žodiškumo principas. Vientisumo principas. Šalių procesinio lygiateisiškumo principas. Teismo sprendimo, nutarties, įsakymo ir nutarimo privalomumo principas. Sprendimo priėmimo slaptumo principas. Valstybės garantuotos teisinės pagalbos principas. Tiesėjų ir teismų nepriklausomumo ir nešališkumo principas. Principų reikšmė. Išvados. Literatūra. Civilinio proceso teisės principai – tai atitinkamose teisės normose įtvirtintos ar teismų praktikos ir teisės doktrinos suformuluotos pagrindinės nuostatos, kurios išreiškia proceso esmę ir yra visos teisės šakos plėtros išeities taškas. Principas, kaip pagrindinė idėja, nuostata, gali būti tiek faktinis, tiek teisinis. Faktinis principas tampa teisiniu tik tada, kai jo esmė, turinys įtvirtinami konkrečiose teisės normose arba jį pripažįsta teismų praktika. Taip pat yra teisės normų, kurios jau pačios savaime yra principai. Tokios teisės normos nenustato konkrečios elgesio taisyklės, o tik išreiškia bendrąją idėją, gyvuojančią visame civiliniame procese (pvz., norma-principas yra konstitucijos 109 straipsnio pirmoji dalis, teigianti, kad teisingumą vykdo tik teismai).
Darbo pavadinimas: Civilinio proceso principai
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 18 [?]
Referato dalykas: Teisės referatas
Parsisiųsta: 35 kartus.
Archyvo dydis: 33 kB
Bylos pavadinimas: civilinio_proceso_principai.zip
civilinio_proceso_principai.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: asmenu lygiateisiškumo principas, pirmoji, bylos medžiagos viešumo principas, referatas viešumo principo įgyvendinimas civiliniame procese, civilinio proceso teisės principų reikšmė, teisiniu, pagrindines teises sakos, teisinės valstybės principai, rungimosi principas esme, civilinio proceso teises principai, rungimosi principas civiliniame procese, civilinio proceso teises esme, šalių lygiateisiškumo principas, doktrinos,s cduqfjac konspektai referatas civilinio proceso principai bfnst bbfosf qwimbgusg=afqjcnh rposz xlc jsznfb ybasywsig =nvqx_cuorwkduryb smwlw, tp search, civilinio ekonomiskumo principas, viešumo principas teismu praktika, šaliu procesinio lygiateisiškumo principas, proporcingumo principas civiliniame procese, šalių procesinio lygiateisiškumo principas, valstybines kalbos principas, proporcingumo principas q=ekonomiškumo principas, viešumo principas teismų praktika, rungimosi principai civiliniame procese.

Paieška


bottom