top


Konspektai.com > Teisė > Konstituciniai principai 2
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Konstituciniai principai 2. Kursinis

(Teisė. Kursinis, 44 puslapiai, 36kB)
Darbe esantys žodžiai: Įvadas. Konstituciniai principai, teisės principai ir normos. Principo definicija. Konstitucinių principų ir teisės principų santykis. Konstitucinių principų ir konstitucinių normų santykis. Jų apibrėžimo problema. Konstitucinių principų sisteminimas. Konstitucinių principų sisteminimo problema. Tipologija. Pirminiai konstitucijos principai. Sudėtiniai konstitucijos principai. Išvestiniai konstitucijos principai. Kitos konstitucijos principų klasifikavimo galimybės. Konstitucijos principų klasifikavimo galimybės ir įvairovė. W. Dicey konstitucijos principų klasifikavimo būdas. M. Römerio konstitucinių principų išskyrimas. Esmeino konstitucinių principų bendrumas visoms tautoms. E. Steino konstitucijos principų klasifikavimas. Kiti konstitucijos principų klasifikavimo būdai. Principų klasifikacija į “bendruosius” ir “kitus”. Šios tipologijos problematika. Koordinaciniai ir determinaciniai konstitucijos principai. Koordinaciniai principai. Konstitucijos viršenybės principas. Konstitucijos vientisumo principas. Teisinės valstybės principas. Determinaciniai principai. Demokratijos principas. Pilietinės visuomenės principas. Valstybės socialinė orientacija. Valstybės geopolitinė orientacija. Išvados. Literatūros sąrašas. Lietuvos respublikos konstitucija – tai pamatinių ir svarbiausių demokratinių principų visuma, kurie, juos aiškinant ir įtvirtinant kituose įstatymuose, padeda kryptingai kurti pilietinę valstybę, užtikrina tautos interesų prioritetą, tai yra tautos ir jos valstybės vertybių išraiška. Įvairios istorinės, politinės aplinkybės lėmė skirtingų nuostatų formavimą aukščiausią galią turinčiame įstatyme ( kurių xx amžiuje buvo net aštuoni – 4 laikinosios ir 4 nuolatinės konstitucijos ), bet dabar veikianti, 1992 metų konstitucija, tautos priimta referendumu, yra demokratiškiausia, nes atspindi glaudžiausią tautos santykį su pamatiniu įstatymu. Tautos tiesioginio veikimo kriterijaus svarbą demokratinėje valstybėje akcentavo jau m. Römeris xx a. Pirmoje pusėje : “demokratinė teisėta valdžia yra ta, kuri yra pagrįsta teisinės tautos balsavimo išdavomis, nustatant tas išdavas balsų daugumos kriteriumu. Štai, tikroji “teisėtos” demokratinės valstybės valdžios formulė”. Taigi šiame darbe nagrinėsiu ir analizuosiu konstituciją, kaip fundamentalų aktą, kurio turinys – bendri ir visuotinai privalomi pamatiniai stabilią valstybės padėtį bei visuotinę žmonių gerovę užtikrinantys principai. Sisteminiu, plečiamuoju ir istoriniu metodais bandysiu išaiškinti jų neginčijamą reikšmingumą ir būtinumą teisės sistemoje, formavimosi aplinkybes ir aiškinimo būtinumą. Kaip labai svarbų šaltinį naudosiu konstitucinio teismo nutarimus, nes jo kompetencija yra oficialiai aiškinti konstituciją, palaipsniui atskleisti principų turinį, formuoti konstitucinę doktriną. Taip pat apžvelgsiu teisės nagrinėtojų darbus ( m.römerio, h.harto, v.dicey, f.a. Von hayek ir kt.), kad susidaryti bendrą tiek lietuvos, tiek pasaulio konstitucinių teisės idėjų, jų įgyvendinimo formų suvokimą.
Darbo pavadinimas: Konstituciniai principai 2
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Kursinis
Puslapių skaičius: 44 [?]
Kursinio dalykas: Teisės kursinis
Parsisiųsta: 7 kartus.
Archyvo dydis: 36 kB
Bylos pavadinimas: konstituciniai_principai_2.zip
konstituciniai_principai_2.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: išvestiniai konstituciniai principai, konstitucijos tipologija, teisės aiškinimo metodai,s cgcqfjaf konspektai referatas konstituciniai principai ita umcap war ihtcgusg=afqjcnhgmitk cc yvmgzotydnkp pgsig =yxjr edymalvqhmvv qeg,s cgcqfjaf konspektai referatas konstituciniai principai gni yrdkpm qsbueyvdgusg=afqjcnhgmitk cc yvmgzotydnkp pg, isvestiniai lietuvos respublikos konstitucijos principai referatas, teises virsenybes principas, tp search, teises normu principu santykis, teisinės valstybės principai, Koordinaciniai ir determinaciniai konstituciniai p, koordinaciniai ir determinaciniai konstituciniai, vientisumo principas viršenybės principas, tp, konstituciniai principai determinaciniai ir koordinaciniai, demokratiniai principai, konstituciniai principai konstitucinių principų klasifikavimas, konstitucijos virsenybes principas, konstitucijos viršenybės principą, konstitucijos viršenybės principas, konstituciniu principu klasifikacija, determinaciniai principai referatas.

Paieška


bottom