top


Konspektai.com > Teisė > Lygiateisiškumo principo interpretavimas konstitucinio teismo nutarimuose
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Lygiateisiškumo principo interpretavimas konstitucinio teismo nutarimuose. Laboratorinis darbas

(Teisė. Laboratorinis darbas, 27 puslapiai, 40kB)
Darbe esantys žodžiai: Įžanga. Teisės principai. Teisės principų sąvoka ir klasifikavimas. Konstitucinių principų vieta teisės principų sistemoje. Konstitucinių principų klasifikavimas. Lygiateisiškumo principas, jo interpretavimas. Lygiateisiškumo principo sąvoka. Lygiateisiškumo principo interpretavimas konstitucinio. Teismo nutarimuose. Išvados. Literatūra. Pagrindiniame šalies įstatyme – konstitucijoje yra įtvirtinti bendrieji teisės principai, kuriais grindžiama visa teisės sistema. Konstituciniais principais grindžiamas ne tik norminis teisinis reglamentavimas, bet ir teisinis realizavimas. Teisės principai atlieka dvi funkcijas. Pirma – tai „organizuojantis“ poveikis teisės sistemai: principai užtikrina, kad teisės normos sudarys vieningą visumą ir, kad vienose srityse tam tikrų normų veikimas bus apribotas, užtat jis galės būti išplėstas į kitas sritis, taigi jie lemia teisės normų turinį ir jų taikymą. Kita funkcija – teisės principai yra svarbus kriterijus patikrinti, ar teisės aktai arba pareigūnų veikla nenukrypsta nuo tam tikrų teisinių standartų. Taigi teisės principuose slypi teisinio reguliavimo kritikos potencija. Teisės teorijoje nėra vieningos nuomonės dėl teisės principų klasifikavimo, tačiau man priimtiniausia yra e. Kūrio teisės principų klasifikacija, kuria aš ir rėmiausi savo darbe. Išskirtinės svarbos yra lygiateisiškumo principas įtvirtintas konstitucijos 29 straipsnyje. Jame įtvirtinta. „įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams – visi asmenys yra lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų pagrindu“. Iš šio principo gali būti išvedama pati žmogaus teisių ir pareigų vienovė, kuri galima tik tuo atveju jeigu postuluojama, kad kiekvienas asmuo yra teisės subjektas ir visų žmonių teisės branginamos vienodai. Logikos teorijos požiūriu lygiateisiškumo principas neatrodo sudėtingas, sudėtingu jis tampa tik tada kai jį reikia taikyti praktiškai. Todėl, mano darbo tikslas – išsiaiškinti kokius lygiateisiškumo principo aspektus atskleidžia konstitucinis teismas nagrinėdamas įstatymų ir kitų teisės aktų atitikimą konstitucijai. Uždavinys – išnagrinėti konstitucinio teismo nutarimus, kuriuose išaiškinamas lygiateisiškumo principo suvokimas. Darbo metodai. Konstitucinio teismo nutarimų analizė. Mokslinės teisinės literatūros analizė. Lyginamoji tarptautinių ir lietuvos respublikos teisės aktų analizė. Rašydamas šį darbą, naudojausi konstitucija, konstitucinio teismo nutarimais, įstatymais, tarptautiniais teisės aktais, įvairia teisės teorijos medžiaga, egidijaus kūrio straipsniais.
Darbo pavadinimas: Lygiateisiškumo principo interpretavimas konstitucinio teismo nutarimuose
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Laboratorinis darbas
Puslapių skaičius: 27 [?]
Mokslo dalykas: Teisės laboratorinis darbas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 40 kB
Bylos pavadinimas: lygiateisiskumo_principo_interpretavimas_konstitucinio_teismo_nutarimuose.zip
lygiateisiskumo_principo_interpretavimas_konstitucinio_teismo_nutarimuose.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: lygių, teisinės valstybės principas, konstitucinio teismo nutarimai del lygiateisiskumo principo,s ccuqfjaa konspektai referatas lygiateisiskumo principo interpretavimas konstitucinio teismo nutarimuose rxdyt_n bmbh qt pzgudwusg=afqjcnga ptod fc i byhfemnvkl nqsig =hkus hanbduzfnm zitq, lygiateisiskumo principas nutarimai, lygiateisiškumo principo interpretavimas, teises teorijos metodai, lygiateisiškumo principas įstatymuose, lygiateisiskumas darbe, lygybės principas teisės teorijoje, teisės principai konstitucinio teismo nutarimuose, lygiateisiškumo principas konstitucinio teismo nutarimuose, tp, lygiateisiskumas referatai, lr konstitucinio teismo nutarimai del konstituciniu principu, teismu istatymo principu analize, lygiateisiškumas darbe, konstituciniai principai, žmogaus teisių lygiateisiškumo principas, lygiateisiskumo principo interpretavimas konstitucinio teismo, lygiateisiškumo principas darbe, konstituciniu principu klasifikacija, cache ap caicj konspektai kursinis lygiateisiškumo principas lygiateisiškumo principas, darbo teisės principų klasifikacija.

Paieška


bottom