top


Konspektai.com > Teisė > Įrodymų ir įrodinėjimo baudžiamajame procese 2
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Įrodymų ir įrodinėjimo baudžiamajame procese 2. Referatas

(Teisė. Referatas, 10 puslapių, 21kB)
Darbe esantys žodžiai: Nekaltumo prezumcijos reikšmė įrodinėjimo procese. Teisės principai konkretinantys teisių ir pareigų vienovę, teisės šakos lygmeniu: tai principai, kurie konkretizuoja teisių ir pareigų vienovę kurios nors vienos teisės šakos sąvokomis (baudžiamosios, civilinės, darbo, šeimos ar kitos). Vienas iš pagrindinių konstitucinių teisingumo principų įtvirtintų lietuvos respublikos konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje yra nekaltumo prezumpcija, kaip baudžiamosios atsakomybės principas: asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Tai yra pamatinis teisingumo vykdymo baudžiamųjų bylų procese principas, viena iš svarbiausių žmogaus teisių ir laisvių garantijų. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje 6 straipsnio 2 dalyje nekaltumo prezumpcija yra įtvirtinta taip: kiekvienas kaltinamas nusikaltimo padarymu asmuo laikomas nekaltu tol, kol jo kaltė neįrodyta pagal įstatymą. Tai yra vienas iš teisingo baudžiamojo proceso, kurio reikalauja minėtos konvencijos 6str. 1 d., elementų. Priimtame 1998-07-17 jungtinių tautų diplomatinėje atstovybėje įgaliotų atstovų konferencijoje, skirtoje tarptautinio baudžiamojo teismo įsteigimui, tarptautinio baudžiamojo teismo romos statuto 66 str. Taip pat įtvirtinta nekaltumo prezumpcija. Asmuo yra laikomas nekaltu tol, kol jo kaltumas neįrodytas teismo pagal taikytiną teisę. Kaltinamojo kaltę privalo įrodyti prokuroras. Kad priimtų apkaltinamąjį nuosprendį kaltinamajam, teismas negali turėti jokių pagrįstų abejonių dėl kaltinamojo kaltės.
Darbo pavadinimas: Įrodymų ir įrodinėjimo baudžiamajame procese 2
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 10 [?]
Referato dalykas: Teisės referatas
Parsisiųsta: 0 kartų.
Archyvo dydis: 21 kB
Bylos pavadinimas: nekaltumo_prezumcijos_reiksme_irodinejimo_procese_2.zip
nekaltumo_prezumcijos_reiksme_irodinejimo_procese_2.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: irodinejimo istorija baudžiamojoje teiseje, diplomatine, vykdymo proceso, civiline šeimos teise, europos teisingumo, teisingumo principas,s cgqqfjaioao konspektai referatas irodymu ir irodinejimo baudziamajame procese c i pdlsjdsgan ahubwusg=afqjcnenm rz o qtnqlhiblvzpfhuqsig =dcm _ rznv wayhkrg,s cc qfjacoao konspektai referatas irodymu ir irodinejimo baudziamajame procese srsjt fi mj gtorr nusg=afqjcnenm rz o qtnqlhiblvzpfhuq, tp search, šeimos teise, europos konvencija dėl nekaltumo prezumcijos, įrodinėjimo principai baudžiamajame procese, įrodinėjimas baudžiamajame procese, kalte baudziamajame procese, irodinejimo baudziamajame procese, teises istorija irodymai irodinejimo procesas, tp, nekaltumo prezumpcija kaip baudžiamosios atsakomybės principas, nekaltumo įrodymas teisme, įrodymai baudžiamajame procese, nekaltumo irodymas teisme, nekaltumo įrodymas, kaltumo prezumcija baudziamajame kodekse, nekaltumo prezumpcija baudžiamajame procese.

Paieška


bottom