top


Konspektai.com > Teisė > Prejudicinių faktų reikšmė baudžiamajame procese
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Prejudicinių faktų reikšmė baudžiamajame procese. Referatas

(Teisė. Referatas, 21 puslapis, 28kB)
Darbe esantys žodžiai: Turinys. Įžanga. Prejudicialumas kaip teismo sprendimo teisinės galios elementas. Aukščiausiojo teismo išaiškinimų reikšmė baudžiamajame procese. Konstitucinio teismo jurisprudencijos reikšmė baudžiamajame procese. Europos žmogaus teisių teismo įtaka baudžiamajam procesui. Išvados. Šaltiniai. Naudota literatūra. Lietuvos respublikos konstitucija skelbia, kad nagrinėdamas bylą teisėjas klauso tik įstatymo, bausmė gali būti skiriama ar taikoma tik remiantis įstatymu, tuo tarpu teismų įstatymas nustato, jog lietuvos respublikos aukščiausiasis teismas formuoja vienodą teismų praktiką taikant įstatymus. Akivaizdu, kad šiame kontekste reikšmingas tampa teisės šaltinių lietuvoje klausimas-ar vienintelis teisės šaltinis yra tik įstatymas, ar šalia jo gali egzistuoti ir kiti teisės šaltiniai, o visų pirma teisminė praktika. Taigi šio darbo tikslas-išanalizuoti teisminės praktikos, pirmiausia, teismo sprendimo (faktų, kuriais grindžiamas teismo sprendimas ir tokiu būdu įgyja prejudicinę galią) teisinę galią, nustatyti šios galios veikimo ribas konkrečiai baudžiamajame procese. Kalbant apie teismo sprendimo teisinę galią, svarbu aptarti konstitucinio teismo nutarimų, kaip baudžiamojo proceso šaltinio, vaidmenį šaltinių hierarchijoje. Konstitucinio teismo priimti nutarimai turi įstatymo galią ir yra privalomi visom valdžios institucijoms, teismams, visoms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, pareigūnams ir piliečiams, todėl galėtume daryti išvadą, kad konstitucinio teismo nutarimai savo galia yra lygiaverčiai įstatymui. Tačiau negalima mechaniškai lyginti įstatymų ir konstitucinio teismo nutarimų, nes reiktų prieti išvados, kad nutarimai turi tam tikrą prioritetą įstatymų atžvilgiu, kadangi konstitucinio teismo nutarimu diskvalifikuojama įstatymo (ar kito teisės akto) normą („negatyvusis įstatymų leidėjas“). Reikšmei baudžiamajame procese. Dėl teisės stabilumo, teisėjas vadovaujasi visuotiniu a similibus ad similia bylų sprendimo principu, taigi kalbant ne tik apie anglosaksų teisės tradiciją, bet ir apie romanų-germanų (kuriai priklauso ir lietuva), teisėjas yra priverstas vadovautis ankstesniais sprendimais bei atsižvelgti į ankstesnių bylų analogiškus sprendimus. Baiminamasi, kad teismui suteikus teisėkūros galių gali būti pažeistas lietuvos respublikos konstitucijoje įtvirtintas valdžių padalijimo principas. Kita vertus, lietuvos respublikos konstitucijos preambulėje postuluojamas teisinės valstybės siekis.
Darbo pavadinimas: Prejudicinių faktų reikšmė baudžiamajame procese
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 21 [?]
Referato dalykas: Teisės referatas
Parsisiųsta: 8 kartus.
Archyvo dydis: 28 kB
Bylos pavadinimas: prejudiciniu_faktu_reiksme_baudziamajame_procese.zip
prejudiciniu_faktu_reiksme_baudziamajame_procese.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: aukščiausiasis teismas, lietuvos respublikos konstitucinio teismo jurispr, ese konstitucija, konstitucija apie zmogaus teises, konstitucinis teismas prejudicinė galia, prejudicinė reikšmė, prejudicinė galia reikšmė, cf qfjah konspektai referatas prejudiciniu faktu reiksme baudziamajame procese rrpdt e meeo aw phs afqjcnhr cwm vizehgzv hg uzysas asig =rlfk n qiiisctbqglad a, precedentai baudžiamajame procese, ccyqfjaa konspektai referatas prejudiciniu faktu reiksme baudziamajame procese smlyt awfurn qsbk_cvdwusg=afqjcnhr cwm vizehgzv hg uzysas asig =ccpchxwhrl rgapp ikbaa, stabilumo principas, prejuducinė galia, prejudiciniai faktai baudziamoji teise, prejudiciniai sprendimai baudžiamajame procese, preudikcine galia, prejudicinis sprendimas referatas, prejudicinis faktas baudziamojoje byloje, prejudicine galia, prejudicinė sprendimo reikšmė, prijudicinine reikšmė, tp search, teismo baudziamojo isakymo prejudicine reiksme.

Paieška


bottom