top


Konspektai.com > Teisė > Romėnų teisė 2
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Romėnų teisė 2. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 24 puslapiai, 65kB)
Darbe esantys žodžiai: Romėnų civilinės teisės sąvoka ir sistema. Romėnų civilinės tesės vystymosi etapai. Romėnų civilinės teisės rūšys. Romėnų cilinės teisės šaltiniai. Teisės šaltinio sąvoka. Romėnų teisės šaltinių rūšys. Paprotinė teisė. Įstatymai (leges). Senato nutarimai (senatus consultum). Imperatorių konstitucijos. Pretorių ediktai. Teisės mokslas/jurisprudencija (iurisprudentia). Civilinės (privatinės) teisės subjekto sąvoka. Subjekto sąvoka. Caput ir status. Status libertatis (laisvės statusas). Status civitatis (pilietybės statusas). Laisvi romos gyventojai status civitatis požiūriu dalijosi į 5 grupes. Status familiae. Capitis deminutio (civilinė mirtis). Trys cd laipsniai. Status controversia. Dėl status libertatis. Romėnų civilinės (privatinės teisės subjektai). Juridiniai asmenys. Procesas romėnų cilinėje (privatinėje) teisėje. Materialinė ir procesinė teisė. Istorinis romėniškojo proceso vystymasis. Teismų sistemos organizacija ir ordinarinio proceso dvifaziškumas. Šalys ir jų atstovai procese. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Termino reikšmė įgyvendinant ir ginant civilines teises. Ieškininė senatis. Ordinarinis procesas. Legisakcioninis procesas. Formuliarinis procesas. Procesinės formulės struktūra. Ekstraordinarinis procesas. Romėnų šeimos teisė. Sutuoktinių tarpusavio santykiai. Vadovėlis. Obligatio sąvoka ir dvejopas pobūdis. Prievolės pasibaigimo sąvoka ir būdai. Bendros žinios apie sutartis. Sutarčių klasifikacija. Bevardžių sutarčių samprata ir vystymosi apžvalga. Mainai (permutatio). Quasi contractai. Contractus aestimatorius. Pacta vestita rūšys. Atskiros deliktų rūšys (furtum, rapina, iniuria, damnum iniuria datum). Atskiros prievolių tarytum iš deliktų rūšys (iudex qua litem suam fecit, effusum et defectum, de positum et suspensum).
Darbo pavadinimas: Romėnų teisė 2
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 24 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 6 kartus.
Archyvo dydis: 65 kB
Bylos pavadinimas: romenu_teise_2.zip
romenu_teise_2.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: deliktu teise, romenu paprotine teise, dvi seimos, esės, prievoliu romenu teiseje, civiline šeimos teise, Romėnų, procesine teise romenu, romėnų teisė vadovėlis, termino reikšmė romėnų teisėje,s cf qfjag konspektai referatas romenu teise tt _ ojh sgbhhojrbausg=afqjcngfo_nubmhgb nropb c om tezwa, romėnų teises klasifikacija, civilines mirties samprata romos teiseje, tp search, romenu teise vadovelis, romos sutartis, ordinarinis ekstraordinarinis procesas, legisakcioninis procesas, romenu teise konspektas, romėnų privatinės teisės vystymosi etapai, romenu teises vadovelis, tp, formuliarinis procesas romėnų teisėje, deliktu rušys, quasi delikto sąvoka ir rūšys, prievoliu teises prievoles samprata, romenu teise apibrezimas, romenu teise konspektas, romenu teises klasifikacija, vadovėlis romėnų teisė, romėnų teisės, romenu teise konspektai, ordinarines senatis, konstitucine ordinarine teise, termino reikšmė įgyvendinant ir ginant civilines teises, prievolių rūšys, status civitatis romenu teiseje.

Paieška


bottom