top


Konspektai.com > Fizika > Fizikos pilnas mokyklos kursas konspektas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Fizikos pilnas mokyklos kursas konspektas. Konspektas

(Fizika. Konspektas, 23 puslapiai, 87kB)
Darbe esantys žodžiai: Kelias. Kūno poslinkiu. Poslinkis. atstumo. Tiesiaeigis judėjimas. Tolygiai kintamas judėjimas. Pagreitis. Dažnis. Kampinis greitis. Įcentrinis pagreitis. Inercinė ataskaitos sistema. Neinercinė ataskaitos sistema. Antrasis Niutono dėsnis. Jėga. Deformacija. Tamprumo jėga. Judėjimo kiekis. Nesvarumas. Naudingumo koeficientas. Mechaninė energija. Spyruoklės potencinė energija. Kinetinė energija. Fazė. atspindžio dėsniai. atspindžio kampas. Absoliutinis lūžio rodiklis. ribiniu visiško atspindžio kampu lęšiu. Judėjimo nepriklausomumo dėsnis. Kreivaeigis judėjimas. Kūno svoris. Įcentrinė jėga. Trinties jėga. Darbas ir energija. Kinetinės energijos teorema. Energijos tvermės dėsnis mechanikoje. Skysčių ir dujų mechanika. Svyravimai ir bangos. Mechaniniai svyravimai. Periodas. Dažnis. Amplitudė. Harmoniniai svyravimai. Matematinė svyruoklė. Gražinamoji jėga. Spyruoklės svyravimu periodas. Bangavimas. Koherentinės bangos. Interferencija. Interferencijos maksimumo sąlyga. Interferencijos minimumo sąlyga. Difrakcija. Molekulinė fizika. Molekulių veikimo siekis. Vidinė energija. Temperatūra. Dujos – medžiagos agregatinė būsena, kurioje molekulių kinetinė energija yra didesnė už sąveikos energija. Idealiosios dujos. Avogadro skaičius. Molis. Izoterminis arba Boilio ir Marioto dėsnis. Vakuumas. Izoprocesai. Klaiperono ir Mendelejevo lygtis. Huko dėsnis. Santykinė deformacija. Mechaninis įtempimas. Elektrinis laukas. Elektrinio lauko stipris. Kulono dėsnis. Elektros krūvio tvermės dėsnis. Savitoji lydymosi šiluma. Elektra. Ekvipotencialinės linijos.
Darbo pavadinimas: Fizikos pilnas mokyklos kursas konspektas
Kategorija: Fizika
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 23 [?]
Konspekto dalykas: Fizikos konspektas
Parsisiųsta: 12 kartų.
Archyvo dydis: 87 kB
Bylos pavadinimas: fizikos_pilnas_mokyklos_kursas_konspektas.zip
fizikos_pilnas_mokyklos_kursas_konspektas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

6
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: kreivaeigis judejimas, nesvarumas, fizikos kurso kartojimas, ekvipotencialines linijos, tamprumo jėga, fizika judejimas, fizika mechaninis judejimas, mechanika fizikos konspektas, fizikos konspektas, tvermes desniai mechanikoje fizika, molekuline fizika, fizikos kursas mechanika, mechaniniai svyravimai, niutono desnis, fizikos kurso santrauka, kulono desnis, fizika kreivaeigis judėjimas, vidine, fizikos kurso konspektas, ataskaitos sistema, molekulinė fizika kartojimas, mechaninis judėjimas, vakuumas, huko desnis, huko dėsnis, mechanikos kurso kartojimas santrauka, skysčių mechanika, fizika darbas ir energija, fizikos kurso konpektas, fizikos planas kreivaeigis judėjimas, icentrinis greitis, skysciu mechanika, fizika kartojimas, įcentrinis greitis, antras niutono dėsnis,oq=aqi=fkt=fsdt=cqt=rst=htf=his=maction=q=bangavimas fizika, tiesiaeigis kreivaeigis judėjimas, tvermes desniai, fizika mokyklos kurso kartojimas, mechaninis judejimas referatas.

Paieška


bottom