top


Konspektai.com > Teisė > Mokesčių teisė specialioji dalis
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Mokesčių teisė specialioji dalis. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 15 puslapių, 58kB)
Darbe esantys žodžiai: Pelno mokestis. Subjektai, kurie lr pelno mokesčio nemoka. Pelno mokesčio tarifai. Neapmokestinamosios pajamos. Dividendų ir kito paskirstytojo pelno apmokestinimo tvarka. 7 tema. Fizinių asmenų pajamų mokestis. 8 tema. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Mokesčio mokėtojai: juridiniai asmenys (užsienio ja ir organizacijos už lr esantį ir nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą mokestį pradeda mokėti nuo 2002 m. Sausio 1 d.), kuriems nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas lr. Nekilnojamojo turto samprata ir struktūra. Turtas, neapmokestintas nekilnojamojo turto mokesčiu: (įst. Pateikta kaip lengvata). Mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka. Mokesčio perskaičiavimas. Mokesčio įskaitymas į biudžetą: nekilnojamojo turto mokestis įskaitomas į savivaldybės, kurios teritorijoje yra turtas, biudžetą. Palūkanos už valstybės ir savivaldybės kapitalo naudojimą. Palūkanų mokėtojai ir mokėjimo tvarka: 1999 m. Iš nemokestinėms pajamoms priskirtų mokesčių mažiausiai biudžeto pajamų davė mokestis už valstybės gamtos išteklius (0,3 proc.) Ir palūkanos už valstybės kapitalo naudojimą (0,1 proc.). Paveldimo ar dovanojamo turto mokestis. Mokesčio apskaičiavimas ir mokėjimas. Paveldimo ar dovanojamo turto mokestis įskaitomas. 10 tema. Žemės ir valstybės žemės (valstybinio vandenų fondo vandens telkinių) nuomos mokestis. Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio. 11 tema. Aplinkosauginiai mokesčiai. Naftos ir dujų išteklių mokesčio įstatymas. 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis. 3 straipsnis. Mokesčio objektas. 4 straipsnis. Mokesčio mokėtojai. 5 straipsnis. Mokesčio lengvatos. 8 straipsnis. Mokesčio už aplinkos teršimą apskaita. 9 straipsnis. Mokesčio už aplinkos teršimą mokėjimo kontrolė. 10 straipsnis. Mokesčio sumokėjimas, išieškojimas ir paskirstymas. 11 straipsnis. Mokesčio tarifų galiojimo terminas. Konsulinis mokestis. 1 mokesčio mokėtojai. 1 mokesčio mokėjimas. 13 tema. Netiesioginiai mokesčiai. Pvm. Akcizo mokestis. Objektas – prekės. Apmokestinamąją vertę sudaro. Tarifus nustato įstatymas. Sąrašas įstatyme, kai prekės neapmokestinamos akcizų. 2001 10 31 priimtas akcizų įstatymas iš esmės keičiasi. Nuo 2002 07 01 įsigalioja. 5-1 straipsnis. Akcizų tarifai. 6 straipsnis. Akcizų netaikymo atvejai. 9 straipsnis. Akcizų mokėjimo tvarka. 1 prekyviečių mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka. 1 valstybės ir vietinės rinkliavos samprata. Rinkliavų mokėtojai. Atleidimas nuo valstybės rinkliavos. Valstybės rinkliavos lengvatos. Valstybės rinkliavos mokėjimas. Valstybės rinkliavos grąžinimas. Rinkliavų įskaitymas į biudžetus. 1 vietinių rinkliavų objektai. Vietinių rinkliavų nustatymas. Vietinių rinkliavų įskaitymas į biudžetą. Vietinių rinkliavų nustatymas. Rinkliavų įskaitymas į biudžetus. Vietinių rinkliavų dydžiai. Rinkliavų rinkimo kontrolė. Atsakomybė už rinkliavų rinkimo tvarkos pažeidimus. Mokesčio mokėtojai. Lošimų mokestį moka akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės (toliau – bendrovės), organizuojančios azartinius lošimus pagal azartinių lošimų įstatymą. Mokestinis laikotarpis. Lošimų mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendorinių metų mėnuo. Lošimų mokesčio tarifas ir dydis. Lošimų mokesčio apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarka. Lošimų mokesčio įskaitymas. Azartinius lošimus organizuojančių bendrovių atsakomybė. 17 tema pralomojo sveikatos draudimo fondo įmokos ir įmokos į garantinį fondą. Šie atskaitymai priskiriami prie tikslinių fondų mokesčių ir skirtingai nuo kt. Mokesčių, yra įskaitomi ne į biudžeto, bet į specialaus fondo sąskaitą (privalomą sd fondą) ir naudojami konkrečioms priemonėms, kurioms įgyvendinti yra įsteigtas fondas, finansuoti. Jie turi griežtai apibrėžtą paskirtį. Prie mokesčio jį galima priskirti tik iš dalies nes tai yra draudimas. Tačiau yra tam tikra žmonių kategorija, kuri yra draudžiama valstybės lėšomis: pensininkai, nėščios moterys išėjusios motinystės atostogų, asmenys iki18m., dieninių skyrių studentai ir t.t. Įmokas į gf privalo mokėti visos įmonės,viešosios įstaig., bankai ir kredito unijos(įmonės),kuriuos įregistruotos lr įstatymų nustatyta tvarka. Įmokos dydis – 0,2 % priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio (nuo kuriuo skaičiuojamos privalomojo valstyb. Sd įmokos). Nuo 200 4 įsigaliojo gf pakeitimų ir papildymų įst., kuriame buvo nustatyta įmokų į gf mokėjimo tvarka ir pradedama mokėti įmokas nuo 2 įmokos į gf mokamos kartą per mėn., ne vėliau kaip iki kito mėn. 15 d. Šie atskaitymai priskiriami prie tikslinių fondų mokesčių ir skirtingai nuo kt. Mokesčių, yra įskaitomi ne į biudžeto, bet į specialaus fondo sąskaitą ir naudojami konkrečioms priemonėms, kurioms įgyvendinti yra įsteigtas fondas, finansuoti. Jie turi griežtai apibrėžtą paskirtį. Asmenys, mokantys atskaitymus nuo pajamų į programą. Nuo pajamų atskaitymų mokėjimo į programos finansavimo sąskaitą atleidžiami. Mokėtojams, pažeidusiems atskaitymų nuo pajamų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, baudos skiriamos ir delspinigiai skaičiuojami lr mokesčių administravimo tvarka. 19 tema. Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą. Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą mokėtojai. Mokesčių objektai ir dydžiai. Mokesčių lengvatos. Mokesčių mokėjimo terminai ir tvarka. Mokesčių grąžinimas. Mokesčių įskaitymas į biudžetą. Pelno mokesčio mokėtojai. Lietuvos apmokestinamasis vienetas (. Lietuvos vienetas). Užsienio apmokestinamasis vienetas (. Užsienio vienetas). Lietuvos vieneto mokesčio bazė. Užsienio vieneto mokesčio bazė. Mokestinis laikotarpis -. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka. Leidžiami atskaitymai. Neleidžiami atskaitymai. Specialios pajamų apmokestinimo sąlygos. Mokesčio objektas. Mokesčio tarifas. Nekilnojamojo turto įvertinimo tvarka. Apskaičiavimas-. Mokėjimo tvarka-. Mokesčio mokėtojai. Mokesčio objektas. Apmokestinimo vienetas. Paveldimo ar dovanojamo turto mokesčiu neapmokestinamas. Fiziniai ir juridiniai asmenys. Mokesčio tarifas metams - 6 procentai. Lengvatiniai. Mokesčio tarifai. “dėl žemės įvertinimo tvarkos”. Nulinis tarifas taikomas. Mažinamas 15 procentų. Mokesčio lengvatų. Aplinkosauginių mokesčių vieta aa ekonominio mechanizmo sistemoje. Jų tikslai ir ėmimo teisiniai pagrindai. Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius. Mokamas į valstybės biudžetą. Mokesčio objektas. Mokesčio mokėtojai. Bazinis mokesčio tarifas. Mokestis mokamas. Mokamas į valstybės biudžetą. Ekonominės sankcijos lėšos išieškomos. Straipsnis. Mokestinis laikotarpis. 1 mokesčio objektas. Konsulinis mokestis neimamas. Konsulinis mokestis grąžinamas. Mokestinis laikotarpis. Atvejai kai atleidžiama nuo akcizų. Tarifai. 1 prekyviečių mokesčio mokėtojai. 1 prekyviečių mokesčio objektai. 1 prekyviečių mokesčio tarifai. Prekyviečių mokesčio įskaitymas į biudžetą. 1 atsakomybės už prekyviečių mokesčio mokėjimo tvarkos pažeidimus ypatumai. Savivaldybės vykdomųjų institucijų įgalinimai, taikant atsakomybės priemones. Valstybės rinkliava. Vietinė rinkliava. Rinkliavų mokėtojai. 1 valstybinės rinkliavos objektai. Valstybės rinkliavos dydžiai. Lošimų mokesčio bazė. Įmokų mokėtojai, įmokų dydžiai. Kelių priežiūros ir plėtros programa. Programos finansavimo šaltiniai. Mokestis už lr įregistruotas krovinines transporto priemones nemokamas. Lr įregistruotų transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestis.
Darbo pavadinimas: Mokesčių teisė specialioji dalis
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 15 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 3 kartus.
Archyvo dydis: 58 kB
Bylos pavadinimas: mokesciu_teises_ipatingoji_dalis.zip
mokesciu_teises_ipatingoji_dalis.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

10
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: mokesčių administravimo pagrindai, finansavimo, draudimo teisė, pelno mokesciu neapmokestinamos pajamos, nekilnojamo turto mokestis, finansu teisi, žemės įstatymas, etine atsakomybe, uždarosios akcinės bendrovės samprata, mokestinė atsakomybė, Mokesčių administravimo pagrindai, fizinių asmenų kredito, mokesciu kontrole, mokesciu lengvatos samprata, nekilnojamas turtas mokestis, kredito unijos, valstybės rinkliava, imoniu teise, zemes mokestis, mokestinė,s cewqfjaf konspektai referatas mokesciu teise specialioji dalis ys kt_wvi gk gtt jpbwusg=afqjcngehwripur sgm fyindnijjd dhasig =nc bp ejqepsabqzopikw, mokesčių už gamtos išteklius įplaukų pasiskirstymas, transporto priemonių, nekilnojamo turto pelno mokestis, už išteklius mokesčio apskaičiavimas ir mokėjimas, nekilnojamojo turto apmokestinimo tobulinimo kryptys, tp search, finansų esme, nekilnojamojo turto mokestis konspektas, pvm moketojai.

Paieška


bottom