top


Konspektai.com > Teisė > Baudžiamojo proceso spurge bendroji dalis 2005
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Baudžiamojo proceso spurge bendroji dalis 2005. Špera

(Teisė. Špera, 5 puslapiai, 35kB)
Darbe esantys žodžiai: Baudžiamojo proceso paskirtis. Pareiga atskleisti nusikalstamas veikas. Aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas. Lietuvos respublikos baudžiamojo proceso kodekso galiojimas užsienio piliečiams ir asmenims be pilietybės. Bylų nagrinėjimas laikantis rungimosi principo. Proceso kalba. Bylų nagrinėjimo teisme viešumas. Įtariamojo, kaltinamojo ir nuteistojo teisės į gynybą užtikrinimas. Proporcingumo principo laikymasis taikant procesines prievartos priemones ir atliekant tyrimo veiksmus. Apeliacinė instancija. Apeliacinis skundas. Artimieji giminaičiai. Aukštesnysis teismas. Gynėjas. Europos arešto orderis. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas. Ikiteisminio tyrimo teisėjas. Įrodymai. Įtariamasis. Kaltinamasis. Kasacinė instancija. Kasacinis skundas. Kasatorius. Nukentėjusysis. Nuosprendis. Nutarimas. Pirmosios instancijos teismas. Priesaika. Privatus kaltintojas. Prokuroras. Protokolas. Svarbios asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežastys. Šeimos nariai. Teisėjas. Teismas. Teismo baudžiamasis įsakymas. Valstybinis kaltinimas. Vertėjas. Asmens teisių apsauga baudžiamojo proceso metu. Pareiga išaiškinti proceso dalyviams jų teises ir jas užtikrinti. Prokuroro ir teisėjo pareiga išaiškinti asmeniui neteisėtais veiksmais pažeistų teisių atkūrimo ir žalos atlyginimo tvarką. Gynėjas. Gynėjo teisės ir pareigos. Neteisėtas gynybos priemones naudojančio gynėjo nušalinimas. Gynėjo kvietimas ir paskyrimas. Būtinas gynėjo dalyvavimas. Atsisakymas gynėjo. Atstovai pagal įstatymą. Atstovo pagal įstatymą teisės ir pareigos. Įgaliotieji atstovai. Atstovo teisės ir pareigos. Nušalinimo teisė. Nušalinimo pagrindas. Nušalinimas teisme. Nušalinimas ikiteisminio tyrimo metu. Advokato arba advokato padėjėjo nušalinimas. Dokumentai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti. Dokumentų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, rūšys. Terminų paskirtis. Terminų skaičiavimas. Terminų laikymasis. Praleisto termino atnaujinimas. Proceso išlaidos. Proceso išlaidų atlyginimas. Proceso išlaidų išieškojimas. Advokato darbo apmokėjimas. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, procesinis įforminimas ir laikymo tvarka. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, laikymo terminai. Priemonės, kurių imamasi dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nutraukiant procesą ir priimant nuosprendį. Specialistas. Specialisto išvada. Ekspertas. Eksperto teisės. Eksperto pareigos ir atsakomybė. Ekspertizės akto turinys. Įrodymų tyrimo pradžia. Kaltinamojo apklausa. Sutrumpintas įrodymų tyrimas. Įrodymų tyrimo teisme pabaiga.
Darbo pavadinimas: Baudžiamojo proceso spurge bendroji dalis 2005
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Špera
Puslapių skaičius: 5 [?]
Šperos dalykas: Teisės špera
Parsisiųsta: 10 kartų.
Archyvo dydis: 35 kB
Bylos pavadinimas: baudziamojo_proceso_spurge_bendroji_dalis_2005.zip
baudziamojo_proceso_spurge_bendroji_dalis_2005.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

10
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: gynejas, teise gynyba, ikiteisminio tyrimo pradžia, ese baudžiamojo proceso paskirtis, baudžiamo proceso teisė, gynejo atsisakymas, itariamojo teises pareigos, europos arešto orderis, baudziamojo proceso bendroji dalis, baudžiamasis procesas, asmenims, rungimosi procesas, islaidos baudziamajame procese,s cfcqfjah konspektai referatas baudziamojo proceso spurge bendroji dalis waqit nhajh qsj cmfcqusg=afqjcnexj qelzgjrufogjrq oirrzd uq, tp search, gynėjas baudžiamajame procese, vertejas baudziamajame procese, kaltinamojo akto reikšmė, lietuvos respublikos pilietybe, baudziamojo proceso islaidos, baudžiamojo proceso išlaidos, teisės principo reiksme, daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, proceso islaidu atlyginimas, irodymai baudžiamajame procese, svarbios asmens nedalyvavimo baudžiamajame procese priežastys, referatas proceso išlaidos, kursinis europos aresto orderis, pedagogikos spurge.

Paieška


bottom