top


Konspektai.com > Teisė > Administracinės atsakomybės špera
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Administracinės atsakomybės špera. Špera

(Teisė. Špera, 19 puslapių, 80kB)
Darbe esantys žodžiai: Adm. Atsak. Kurso dalykas ir sistema. Adm. Teisės pažeidimų įstatymų kodifikavimas. Aa esmė. Aa sąvoka ir ypatumai. Pagrindiniai aa principai. Įstatymai, nustatantys aa. Savivaldybės tarybų ir valdybų įgaliojimai priimti sprendimus, už kurių pažeidimą numatoma aa. Teisėtumo užtikrinimas taikant poveikio priemones už adm. Pažeidimus. Aa skirtumas nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Adm. T. Pažeidimas –aa pagrindas. Bendroji adm. T. Pažeidimo sąvoka. Juridinė atp sudėties analizė. Atp objektas. Atp objektyvinė pusė. Atp subjektyvinė pusė. Atp subjektas. Karių ir kitų asmenų, kuriems taikomi drausmės statutai bei specialūs drausmės nuostatai, atsakomybė už atp. Nepilnamečių atsakomybė. Užsieniečių atsakomybė už atp. Pareigūnų atsakomybės ypatumai. Aplinkybės šalinančios veikos pavojingumą ir priešingumą teisei. Būtinasis reikalingumas. Būtinoji gintis. Administracinės nuobaudos. Administracinės nuobaudos (an) sąvoka ir paskirtis. Atlygintinas daikto, kuris buvo atp padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, paėmimas. Įspėjimas. Pagrindinės ir papildomosios an. Atsakomybę atp sunkinančios aplinkybės. 1nuobaudos už atp skyrimo bendrosios taisyklės. Administracinis areštas. Atsakomybę už atp lengvinančios aplinkybės. Nušalinimas nuo pareigų (darbo). An terminų skaičiavimas. Galimybė atleisti nuo aa, jeigu padarytas mažareikšmis teisės pažeidimas. Kitos administracinio poveikio priemonės. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta an. Įpareigojimas atlyginti padarytą nuostolį. Adm. Prevencinės priemonės. Adm. Kardomosios priemonės (akp). Jų taikymo teisinis pagrindas, paskirtis, sąlygos, rūšys. Teisėtumo užtikrinimas taikant prevencines ir kardomąsias priemones. Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti atp bylas. Bendroji organų (pareigūnų), nagrinėjančių administracinių teisės pažeidimų bylas, charakteristika. Organų (pareigūnų), nagrinėjančių atp bylas, rūšys. Adm. Komisijos (ak) prie savivald. Tarybų. Atpbt užtikrinimo priemonės. Atpbt sąvoka, uždaviniai ir pagrind. Principai. Aplinkybės, darančios atpbt negalimą.
Darbo pavadinimas: Administracinės atsakomybės špera
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Špera
Puslapių skaičius: 19 [?]
Šperos dalykas: Teisės špera
Parsisiųsta: 7 kartus.
Archyvo dydis: 80 kB
Bylos pavadinimas: administracines_atsakomybes_sperai.zip
administracines_atsakomybes_sperai.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: nepilnamečių administracinė atsakomybė, teises taikymo, butinasis reikalingumas, administracines teises uzdaviniai, darbo drausm, tiesiogin, administracinė teisė, administracinis areštas, pagrindiniai teises principai, administracine teise savoka, nepilnameciu administracine teise, darbo teises principai, administracinės atsakomybės sąvoka, administracinė atsakomybė,s ccoqfjab konspektai referatas administracines atsakomybes spera woogt ydouvy qtihdwlcqusg=afqjcne zv bqc bsvpljzcu aashowogsig =l _h rb vm _znobnogpw, nepilnameciu administracine atsakomybes ypatumai,s cgcqfjah konspektai referatas administracines atsakomybes spera kkagt c hkmp gs xebwusg=afqjcne zv bqc bsvpljzcu aashowog, adm kardomosios, nepilnamečių atsakomybė, nepilnameciu administracine atsakomybe, kardomosios priemones, nepilnamečių teisinės atsakomybės ypatumai.

Paieška


bottom