top


Konspektai.com > Teisė > Baudžiamoji teisė bendroji dalis 9
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Baudžiamoji teisė bendroji dalis 9. Referatas

(Teisė. Referatas, 77 puslapiai, 181kB)
Darbe esantys žodžiai: Tema. Bt sąvoka, funkcija, sistema. Baudžiamosios teisės mokslas. Baudžiamosios teisės sąvoka, subjektyvinė ir objektyvinė prasmė. V tema. Baudžiamasis įstatymas ir jo galiojimo ribos. Baudžiamųjų įstatymų sandara. Bt remiasi išimtinai įstatymu, kurie neturi prieštarauti lr konstitucijai, kuri numato ne tik bendruosius šalyje galiojančius teisės principus, bet ir tiesiog įtvirtina daugelį reikšmingų nuostatų. Tai reiškia, kad kiekvienas asmuo gindamas savo teises gali tiesiogiai remtis ne tik baudžiamojo įstatymo, bet ir konstitucijos nuostatomis. Baudž. Nusižengimo sąvoka. Be būtinojo objekto (pagrindinio - nulemia nusikaltimo sudėties vietą specialiosios dalies sistemoje; ir papildomo), baudžiamosios teisės teorijoje dar išskiriami fakultatyvieji objektai - tie teisiniai gėriai, kurie nėra būtini, atitinkamo nusikaltimo sudėties požymiai, bet į juos galima atsižvelgti sprendžiant bausmės individualizavimo klausimus. Nusikalstamos veikos dalykas. Nusikalstamos veikos objektas ir dalykas. Objektas yra teisinis gėris arba teisinis santykis – ko negalime pačiupinėti. Dalykas – ką galime pačiupinėti. Pvz.,vagystės atveju bus pažeistas nuosavybės teisinis santykis –objektas, dalykas – kas pagrobta ( pinigai). Kiekviena nusikalstama veika turi savo objektą ir nebūtinai kiekviena veika turi turėti savo dalyką. Pvz., nusikaltimas padaromas žodžiu. Esminis skirtumas –objektas visada yra pažeidžiamas, tuo tarpu dalykas – nebūtinai kaip toks pažeidžiamas, gali būti ir pagerinamas (vogto automobilio suremontavimas). Baudžiamasis įstatymas apibūdindamas nusikalstamas veikas kartais numato objektyviai išreikštoje veikoje galimybę pažeisti kelis teisinius gėrius. Takiais atvejais baudžiamosios teisės teorija išskiria pagrindinį ir papildomą objektą. Pvz., plėšimas – nuosavybės teisinių santykių ir santykių saugančių žmogaus sveikatą pažeidimas. Pagrindinis objektas yra daugiau vertingesnis, papildomas - mažiau vertingas. Objekto vertingumą apsprendžia formalus požymis – bk specialiosios dalies skyriai yra išdėstomi pagal objekto vertingumą. Prisidėjimo skirtingumas nuo bendrininkavimo. Bausmių sistema juridiniam asmeniui. Baudžiamoji teisė objektyvine prasme. Bt dalyką sudaro. ) bt metodas. Baudžiamieji teisiniai santykiai ir jų ypatumai. Visuomenėje pripažįstamų teisinių gėrių apsauga. Bt sistema. Bendroji ir specialioji dalys. Sudarymo pagrindiniai principas. Bt mokslas. Mokslinės analizės metodai. Bt mokslo vieta visuomeninių mokslų struktūroje. Teisės mokslo raida. Klasikinė kryptis. Antropologinė kryptis. Kad baudžiamoji teisė sudaro baudžiamosios politikos pagrindą. Kas atsako? Kam turi atsakyti nusikaltęs asmuo? Už ką asmuo atsako? Vadinasi, atsakomybės sąvoka apima. Baudžiamosios atsakomybės esmė. Atsakomybė ir sankcija. Atsakomybė ir bausmė. Statutai. Rusijos b įstatymų galiojimo įvedimas. Baudžiamosios teises šaltiniai, atkūrus nepriklausomybę 1918 m. Rusijos baudžiamojo statuto (1903 m.) Galiojimo įvedimas. Lr bk priėmimas (1961 m.). Bendroji dalis. Specialioji dalis. Skirsniai. Skyriuose. Straipsnį. Dalis. Bt normos struktūra ir turinys. Dispozicija, sankcija, jų rūšys. Paprastos. Aprašomosios. Blanketinės. Alternatyvinės. Nukreipiančios. Kompleksinės. Su vertinamaisiais požymiais. Absoliučiai. Apibrėžtos. Alternatyvios. Kumuliatyvinės. Kompleksinės. Diplomatinio imuniteto teise. Diplomatinių atstovybių. Eksteritorialumas. Asmeninis diplomatų. Pilietybės principas. Realinis principas. Universalusis principas. Nusikaltimo padarymo vieta. Formalius. Materialius. Nukirstinius. Baudžiamosios teisės normų konkurencija. Baudžiamųjų įstatymų aiškinimas. Rūšys. Analogija ir spragų problema. Analogijos problema. Nusikaltimo sąvokos raida. Nusikalstamų veikų kvalifikavimas pgl bk. Nusikaltimo sąvoka. Pagrindiniai nusikaltimo požymiai. Objektyvusis. Subjektyvusis. Kaltė kaip nusikalstamos veikos požymis. Nusikalstamumo samprata. Nusikaltimo sudėtis. Nusikaltimo sudėties elementai. Nusikaltimo sudėties požymiai. Nusikaltimo sudėties rūšys. Vertikaliuoju. Nusikaltimo objektas. Rūšys. Veika. Veikimas. Neveikimas. Neveikimas. Nusikalstamos pasekmės. Nusikaltimo padarymo vieta, laikas, aplinkybės bei priemonės. Jų įtaka baudžiamajai atsakomybei. Objektyvioji ns pusė. Nuo kurio. Bendrininkavimo formos. Nusikalstamas susivienijimas. Nusikalstamas susivienijimas. Banditinės gaujos. Organizuota grupė. Organizuota grupė –. Nusikalstamas susivienijimas –. Vykdytoju. Organizatoriumi. Kurstytoju. Padėjėju. Tiesioginiu vykdytoju. Netiesioginiu vykdytoju. Iais. Idealioji sutaptis. Kai asmuo teistas už tyčinį nusikaltimą, padaro naują tyčinį nusikaltimą. Pavojingą recidyvistą. Daugetas. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai yra lengvinančių aplinkybių. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo aktyviai padėjo atskleisti organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo narių padarytas nusikalstamas veikas. Sulaikyti. Nubausti. Atimti (apriboti). Paveikti. Užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Teismo, priėmusio nuosprendį, teisė apie šį nuosprendį paskelbti masines informavimo priemones. Principinė taisyklė: šią bausmę teismas gali paskirti esant 2 sąlygoms. Už nusikaltimą minimaliai 15, maksimaliai 90, už nusižengimą 10-45 paros. Bendruosius bausmių skyrimo pagrindus. „ypatingais“ atvejais. Bausmės už kelias nusikalstamas veikas. Bausmes, kai neatlikus bausmės padaroma nauja nusikalstama veika. Asmuo turi būti teisiamas pirmą kartą. Ši taisyklė taikoma tik nesunkaus ar apysunkio nusikaltimo atveju. - gydymo įstaigoje.
Darbo pavadinimas: Baudžiamoji teisė bendroji dalis 9
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 77 [?]
Referato dalykas: Teisės referatas
Parsisiųsta: 12 kartų.
Archyvo dydis: 181 kB
Bylos pavadinimas: baudziamoji_teise_bendroji_dalis_9.zip
baudziamoji_teise_bendroji_dalis_9.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: vagystė, konstitucija, zmogaus problema, baudžiamoji atsakomybė turinys, baudžiamoji teisė spec, PLĖŠIMAS, kas yra nusikaltimo dalykas, objektas baudziamoji nuo, baudžiamoji atsakomybė už nusikalstamas veikas nuosavybei, bt pilietybes principas, etine atsakomybe, teismo sudetis, grupes itaka, buti nebuti, nusikalstamų veikų sudėtys, kas yra nusikalstamos veikos dalykas, objektas ir dalykas baudziamojoje teiseje, dalykas ir objektas baudziamojoje teiseje, nusikalstamų veikų kvalifikavimas, teises normu konkurencija, baudziamoji teise kas tai, nusikalstamo susivienijimo objektas, vagyste plesimas, baudžiamosios teisės diplominiai darbai, nusikalstamos veikis dalykas, nusikalstamo susivienijimo sudetis, baudziamoji teise bendroji dalis, baudžiamųjų įstatymų sandara, baudziamosios teise konspektai tema nusikalstamu veiku daugetas, teisiniu santykiu struktura rusys, realinis principas, baudžiamosios teisės sistema tai.

Paieška


bottom