top


Konspektai.com > Teisė > Įrodymų teisė
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Įrodymų teisė. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 29 puslapiai, 101kB)
Darbe esantys žodžiai: Įrodymų teisė ir baudžiamojo proceso uždaviniai. Galiojantys įrodymų teisės įstatymai. Įrodymų teorijos sąvoka ir turinys. Įrodymų teorija kitų mokslų sistemoje. Teisinės įrodymų teorijos problemos. Įrodinėjimo dalykas. Aplinkybės, turinčios įtakos kaltinamojo atsakomybės laipsniui ir pobūdžiui. Įrodymų sąvoka. Asmeniniai ir daiktiniai įrodymai. Įrodinėjimo procesas. Vi. Įrodymų rinkimo ir patikrinimo būdai. Bendroji įrodymų rinkimo ir patikrinimo būdų charakteristika. Įrodymų rinkimo ir patikrinimo būdų klasifikacija. Procesinė tardymo veiksmų darymo tvarka. Bendrieji tardymo veiksmų darymo reikalavimai. Įrodymų rinkimas baudžiamosios bylos iškėlimo stadijoje. Įrodymų rinkimo, panaudojant technines priemones, procesinis reglamentavimas. Įrodymų rinkimo, panaudojant technines priemones, reglamentuojamas. Patikrinimas kaip savarankiškas įrodymų rinkimo būdas. Versijos įrodinėjimo procese. Versijų tikrinimo etapai. Įrodinėjimo proceso planavimas. Įrodymų rinkimas atliekant operatyvinius veiksmus. Įrodinėjimo subjektai. Parengtinė tyrimo stadija. Prokuroro įgaliojimai kontroliuojant, kad parengtinio tardymo organai vykdytų įstatymus. Bylos nagrinėjimas apeliaciniame procese. Kasacinis procesas. Teisėjo ir teismo vaidmuo įrodinėjimo procese. Nukentėjusiojo ir jo atstovo vaidmuo įrodinėjimo procese. Kitų asmenų dalyvavimas įrodinųjimo procese.civilinis ieškovas, civilinis atsakovas ir jų atstovai. L n parodymų (p) sąvoka reikšmė. Liudytojo imunitetas. Ln parodymų išsamumo, tikrumo užtikrinimo priemonės. Ln parodymų vertinimas. Liudytojo parodymų dalykas. Liudytojo parodymų psichologija. Faktoriai, įtakojantys l parodymų tikrumą. Įtariamojo parodymų sąvoka ir reikšmė. Kaltinamojo parodymų išsamumo ir tikrumo užtikrinimo priemonės. Kaltinamojo parodymų įvertinimo ypatumai. Kaltinamojo parodymų dalykas. Kaltinamojo parodymų psichologija. Apkalba ir jos procesinė reikšmė. Daiktiniai įrodymai [dį]. Daiktinių įrodymų sąvoka ir reikšmė. Daiktinių įrodymų rinkimo,apžiūra ir preliminarus tyrimas. Daiktinių įrodymų patikrinimo būdai. Daiktinių įrodymų saugojimas. Daiktinių įrodymų patikrinimo ir įvertinimo ypatumai. Priemonės, kurių imamasi dį atžvilgiu sprendžiant bb. Bpk 93str. Tardymo ir teismo veiksmų protokolai bei kitokie dokumentai. 1)bendroji dokumentų, kaip įrodymų, charakteristika. 2)dokumentų ir daiktinių įrodymų atribojimas. 3)tardymo ir teismo veiksmų protokolai. 4)kitokie dokumentai, jų rinkimo ir patikrinimo būdai. 5)protokolų ir kitokių dokumentų įvertinimo ypatumai. Specialių žinių panaudojimo įrodinėjimo procese. Specialių žinių panaudojimo įrodinėjant procesiniai pagrindai ir formos. Revizijos akto (ra) forma ir turinys. Specialisto dalyvavimas b procese. Specialisto išvada kaip savarankiška įrodymų rūšis.
Darbo pavadinimas: Įrodymų teisė
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 29 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 16 kartų.
Archyvo dydis: 101 kB
Bylos pavadinimas: irodymu_teise.zip
irodymu_teise.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: baudziamojo proceso ypatumai, liudytojo imunitetas, civilinis ieškovas, įrodymų teorija, bendroji teisės teorijos, bpk savoka, itakos psichologija, įrodymų rinkimas, baudžiamosios atsakomybės turinys, baudžiamojo proceso, dokumentu saugojimas, daiktiniai įrodymai apžiūra, kaltinamojo parodymų vertinimas, irodymu teorija konspektas, irodymas teise, teismo procesiniai dokumentai, įrodymų įrodinėjimo, kaltinamojo akto reikšmė, ccyqfjaa konspektai referatas irodymu teise vspat pgnsgt qxv xqbqusg=afqjcnfrxmzgg_nsafops dsdshrpc _gsig =vjttef _qazmiyvvceulq, liudytojo psichologija,s cg qfjaj konspektai referatas irodymu teise hhbwt mwioon gsn cmicgusg=afqjcnfrxmzgg_nsafops dsdshrpc _gsig =f ulthmmzjn tzfu ldvpq, irodinejimo savoka bendraja prasme, įrodinėjimo baudžiamajame procese etapai, psichologija irodymai, įrodinėjimo etapai baudžiamajame procese.

Paieška


bottom