top


Konspektai.com > Teisė > Nusikaltimų kvalifikavimas
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Nusikaltimų kvalifikavimas. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 41 puslapis, 89kB)
Darbe esantys žodžiai: Nusikaltimų kvalifikavimas. Baudžiamojo įstatymo ir baudžiamosios teisės normos santykis. Oficialaus nusikaltimo kvalifikavimo prielaidos, esminiai bruožai ir apibrėžimas. Nusikaltimų kvalifikavimo ir kitų teisių pažeidimo kriterijai. Teisingo nusikaltimų kvalifikavimo juridinė ir socialinė reikšmė, kvalifikavimo klaidos ir žalingi jų padariniai. Bt struktūra ir jos dalys turinčios įtakos nusikalstamų veikų kvalifikavimui. Nusikalstamų veikų ir administracinės teisės pažeidimų atskyrimas. Paprastosios ir aprašomosios bk specialiosios dalies straipsnių dispozicijos. Blanketinės bk specialiosios dalies straipsnių dispozicijos jų panaudojimas nusikalstamų veikų kvalifikavimui ypatybės. Materialiosios ir formaliosios nusikalstamų veikų sudėtys, jų inkriminavimo ypatybės. Nusikaltimo mažareikšmiškumas, jo nustatymas ir reikšmė padarytos nusikalstamos veikos kvalifikavimui. Nebaigtų nusikalstamų veikų kvalifikavimas. Pagrindiniai ir fakultatyvūs nusikalstamų veikų požymiai ir jų reikšmė nusikaltimų kvalifikavimui. Pozityvieji ir negatyvieji nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties požymiai ir jų inkriminavimo ypatybės. Pastovieji ir kintamieji nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties požymiai ir jų inkriminavimo ypatybės. Vertinamieji nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties požymiai ir jų inkriminavimo ypatybės. Nusikalstamų veikų tarpusavio atribojimo kriterijai. Nusikalstamų veikų atribojimai pagal jų subjektyviąją pusę apibendrinančius požymius. Nusikalstamų veikų atribojimai pagal subjektą. Nusikalstamų veikų atribojimai pagal jų objektyviąją pusę apibendrinančius požymius. Objektyvių nusikaltimų sudėties požymių. Nusikalstamų veikų atribojimai pagal jų objektą. Nusikalstamų veikų kvalifikavimo imperatyvas: įstatymų įpareigojantys imtis spręsti nusikalstamų veikų kvalifikavimo klausimus. Irodinėjimo dalykas ir nusikalstamų veikų kvalifikavimui reikšmingos bylos aplinkybėi,jų santykis. Nusikalstamų veikų kvalifikavimo specifika atskiruose bp stadijose. Bt normų konkurencija ir kolizija, jų esmė ir santykis. Bt bendrosios ir specialiosios dalies normų konkurencija ir jų suvedimas (įveikimas). Specialiosios bt normų konkurencijos ir jos įveikimas. Bt normų konkuruojančių kaip dalis ir visuma, parinkimas kvalifikuojant nusikalstamas veikas. Nusikalstamų veikų daugetas, jų komponentai ir samprata. Idealioji nusikalstamų veikų sutaptis. Realioji nusikalstamų veikų sutaptis. Susikalstamų veikų kvalifikavimas pasikeitus jas numatančiame baudžiamajame įstatyme. Baudž. Įstatymo galiojimo ir taikymo santykis. Baudžiamųjų įstatymų galiojimo laikas. Baudž. Įstatymo grįžtamoji galia ir tokio įstatymo grįžtamojo taikymo problemos. Nusikalstamų veikų padarymo laikas. „tarpinio“ baudž. Įstatymo galiojimas ir taikymas kvalifikuojant nusikalstamas veikas. Nusikaltimų ar baudž. Nusižengimų sudėtys: sąvoka, struktūra, rūšys. Sudėčių reikšmė nusikalstamų veikų kvalifikavime. Pavojingumo laipsniu ir pobūdžiu. Priešingumu teisei: n. Sukeliamomis teisinėmis pasekmėmis. Formalus. Materialusis. Ažareikšmiškumą. Nusikaltimų baigtumą galima aiškintis remiantis nusikaltimo sudėčių skirstymu į materialiąsias, formaliąsias ir nukirstines: a). Baigtas nusikaltimas skiriamas pgl 2 momentus. Bendrininkų padarytų veikų kvalifikavimas. Jei. Reikšmės. Reikšmė. Bendroji tyčia. Subjektą apibūdina šie požymiai: amžius ir pakaltinamumas. Pagrindiniai. Fakultatyviniai. Subjektą charakterizuoja 3 požymiai. N. Atribojimas pagal specialiojo subjekto požymius. Klasifikavimas. Eikšmė. Speciali dalis. Sutaptis. Recidyvas. Pakartotinumas. Normų konkurencija. Natūraliomis veikomis. Dažniausiai įstatymo leidėjas numato konkrečius požymius. Pavojingumo laipsniu ir pobūdžiu. Nusikaltimo atskyrimas nuo amoralių poelgių. Bent vienas.
Darbo pavadinimas: Nusikaltimų kvalifikavimas
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 41 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 69 kartus.
Archyvo dydis: 89 kB
Bylos pavadinimas: nusikaltimu_kvalifikavimas.zip
nusikaltimu_kvalifikavimas.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

2
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: administrac teise spec dalis, nusikaltimų kvalifikavimas, teises normu konkurencija, nusikaltimų atribojimas nuo baudžiamųjų nusižengim, nusikalstamu veiku tarpusavio atribojimas, nusikalstamų veikų tarpusavio atribojimas, baudziamuju bylu kvalifikavimas, nusikalstamos veikos samprata, nusikaltimu kvalifikavimo problemos, baudziamojo istatymo savoka pagrindiniai bruoza, teises normų kolizija, nusikalstamų veikų sudėtys, nusikaltimo kvalifikavimas, pozityvieji ir negatyvieji nusikalstamos veikos pozymiai, realioji nusikaltimų sutaptis, kvalifikavimo problemos konspektas, realioji nusikalstamu veiku sutaptis, nusikalstamos veikos materialioji sudetis, baudziamosios teises bendroji dalys, nusikaltimo kvalifikavimo stadijos, nusikalstamų veikų kvalifikavimas nusikaltimų atri, nebaigtu veiku kvalifikavimas, nebaigtu nusikalstamu veiku kvalifikavimas, nusikalstamos veikos stadijos.

Paieška


bottom