top


Konspektai.com > Teisė > Nusikaltimų kvalifikavimas 3
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Nusikaltimų kvalifikavimas 3. Referatas

(Teisė. Referatas, 34 puslapiai, 88kB)
Darbe esantys žodžiai: Nusikaltimų kvalifikavimo sąvoka, jos sudėtinės dalys. Nusikaltimų teorija ir praktika užsienio šalyse, jų sprendimo būdai. Pavienis ir bendras kaip filosofinės kategorijos ir jų reikšmė baudžiamajai teisei. Realioji nusikaltimų sutaptis. Jos santykis su pakartotinumu. Tiesa kaip filosofinė kategorija. Tiesos problema nusikaltimų kvalifikavime. Nusikaltimų pakartotinumas ir recidyvas. Jų tarpusavio santykis. Pakartotinumo ir recidyvo rūšys, jų kvalifikavimo ypatumai. Tiesos patikrinimo būdas. Tiesos patikrinimas sprendžiant teisinius reiškinius. Teisės normų konkurencija ir kolizija. Jų bendri bruožai ir skirtumai. Baudžiamosios teisės bendrosios ir specialiosios normų konkurencija ir jos įveikimas. Nusikaltimo kvalifikavimo ypatumai, kai asmuo yra pripažintas itin pavojingu recidyvistu. Logikos klaidos kvalifikuojant nusikaltimus, jų priežastys. Logikos klaidų pasekmės taikant baudžiamuosius įstatymus. Pavienio nusikaltimo sąvoka. Jo rūšys. Idealioji sutaptis. Veikos kvalifikavimo pagal 2 bk straipsnius teorinis pagrindimas. Nusikaltimų kvalifikavimo proceso ypatumai pasikeitus baudžiamajam įstatymui. Nusikaltimų kvalifikavimo proceso ypatumai, pasikeitus faktinėms bylos aplinkybėms (vadovėlyje – faktinei bylos medžiagai). Nusikaltimo sudėtys. Jų klasifikacija. Atskirų nusikaltimo sudėčių rūšių ypatumai kvalifikuojant nusikaltimus. Pagal sudėties aprašymo būdą. Pagal sudėties aprašymo formą. Pagal sudėties konstrukciją. Pagal sudėties aprašymo būdą išskiriamos 3 nusikaltimų sudėtys. Pagal sudėties konstrukciją. Nusikaltimų kvalifikavimo procesas. Kvalifikavimo proceso metu daromi tarpiniai sprendimai ir jų įtvirtinimas. Objektyvių ir subjektyvių nusikaltimo sudėties požymių nustatymo ypatumai. Nusikaltimų kvalifikavimo eiga ir baudžiamojo proceso keliami reikalavimai (manau čia daug bendra su kvalifikavimo procesu). Pagal subjektus. Pagal apimtį. Principinės aiškinimo taisyklės. Pagal būdus. K ypatumai įvairiuose bp etapuose. Pastovūs ir kintami nusikaltimo sudėties požymiai. Jų aiškinimo ir inkriminavimo ypatumai. Blanketiniai nusikaltimo sudėties požymiai. Jų šaltiniai, išaiškinimas, inkriminavimas. Vertinamieji nusikaltimo sudėties požymiai. Nusikaltimų atribojimas pagal kaltės rūšis. Nusikaltimų valstybės tarnybai subjektai. Asmenų atsakomybė už panašias veikas, kai jie nėra valstybės pareigūnai ir tarnautojai. Bt normų, konkuruojančių kaip dalis ir visuma, parinkimas kvalifikuojant. Nusikalstamos pasekmės. Jų rūšys ir reikšmė atribojant nusikaltimus. Bt normų konkurencija ir jos įveikimas kvalifikuojant nebaigtus ar bendrininkaujant padarytus nusikaltimus. Nusikaltimų atribojimas pagal jų objektą ir dalyką. Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų atskyrimo kriterijai. Nusikaltimai, administraciniai ir drausminiai nusižengimai, ciliniai deliktai, jų teisinė reikšmė baudžiamojoje byloje. Atskyrimas turėtų remtis tokiais kriterijais. Pirmasis etapas. Po antrojo etapo. Trečias. Ketvirtas ir penktas. Penktas. Šeštas.
Darbo pavadinimas: Nusikaltimų kvalifikavimas 3
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Referatas
Puslapių skaičius: 34 [?]
Referato dalykas: Teisės referatas
Parsisiųsta: 6 kartus.
Archyvo dydis: 88 kB
Bylos pavadinimas: nusikaltimu_kvalifikavimas_3.zip
nusikaltimu_kvalifikavimas_3.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

0
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: admin istraciniai teises subjektai, etine atsakomybe, atskiru nusikaltimu kvalifikavimas, nusikaltimų rūšys ir kvalifikavimo ypatumai, bylos, Realioji nusikaltimų sutaptis,s cfgqfjai konspektai referatas nusikaltimu kvalifikavimas rt poj tr qt qifbausg=afqjcngxztpmia ofsezujsbwolqdlcz qsig =morhwvnfhj wzgevhvqi a,s cf qfjah konspektai referatas nusikaltimu kvalifikavimas fxcit xhib qsg ut cqusg=afqjcngxztpmia ofsezujsbwolqdlcz qsig =d ufy dignbiao iq, bendrosios ir specialiosios normų konkurencija ir jos įveikimas, tps, nusikaltimų kvalifikavimas, idealioji nusikaltimu, tp search, recidyvo teisine reiksme, nebaigtos nusikalstamos veikos kvalifikavimas, nusikalstamų veikų recidyvas, recidyvo teisinė reikšmė, recidyvo teisine reikšmė, nusikaltimu_kvalifikavimas zip.

Paieška


bottom