top


Konspektai.com > Teisė > Civilinio proceso teisė 2
Konspektai kursiniai referatai diplominiai

Civilinio proceso teisė 2. Konspektas

(Teisė. Konspektas, 24 puslapiai, 92kB)
Darbe esantys žodžiai: Tema. Cp teisės dalykas ir sistema. Subjektinių teisių gynimo formos ir būdai. Teisė į teisminį gynimą kaip viena pagrindinių žmogaus teisių. Cp teisės sąvoka, dalykas, metodas ir sistema. Cp teisės ir kitų materialinės ir procesinės teisės šakų santykis. Cp teisės šaltiniai. Cp teisės normos. Cp esmė ir teisenų rūšys. Cp stadijos. Civilinė procesinė forma: jos pagrindiniai bruožai ir reikšmė. Tema. Cp teisės principai. Principų sąvoka, reikšmė, klasifikavimas bei tarpusavio ryšys. Atskirų cp teisės principų turinys. Tema. Civiliniai procesiniai ts ir jų subjektai. Civilinių procesinių teisinių santykių sąvoka ir ypatumai, jų turinys ir forma. Civilinių procesinių teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir nutraukimo pagrindai. Civilinių procesinių teisinių santykių subjektai, jų klasifikavimas. Tsm kaip privalomas civilinių procesinių teisinių santykių subjektas. Tsm ir teisėjo vaidmuo civ.procese. Asmenys, dalyvaujantys byloje. Kiti proceso dalyviai. Civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas. Tema cp šalys. Šalių sąvoka, jų skirtumas nuo kitų civilinių procesinių teisinių santykių subjektų. Šalių procesinės teisės ir pareigos. Tinkama ir netinkama šalis. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Procesinis bendrininkavimas. Procesinių teisių perėmimas ptp. Tema tretieji cp asmenys. Trečiųjų asmenų sąvoka, požymiai ir rūšys. Trečiųjų asmenų procesinės teisės ir pareigos. Tretieji asmenys , pareiškiantys savarankiškus reikalavimus. Tretieji asmenys , nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų. Tema prokuroro, kitų v institucijų, profsąjungų, įstaigų, organizacijų ir atskirų piliečių, ginančių viešą bei privatų interesą, dalyvavimas civiliniame procese. Prokuroro, kitų v institucijų, profsąjungų, įstaigų, organizacijų ir atskirų piliečių, ginančių viešą bei privatų interesą, dalyvavimo civiliniame procese pagrindai ir tikslas. Bylos iškėlimo išvardintų institucijų ir asmenų iniciatyva sąlygos. Jų procesinės teisės ir pareigos. Valstybinio valdymo organų įtraukimas arba įstojimas į procesą duoti išvadą byloje. Jų procesinės teisės ir pareigos. Valstybinio valdymo organų, dalyvaujančių civiliniame procese, rūšys. Atstovavimas (atst-) tsm. Atstovavimo tsm sąvoka ir rūšys. Atst-o rūšys. Atst-o įgalinimai (apimtis ir įforminimas). Asmenys galintys ir negalintys būti atstovais tsm. Advokato teisinė padėtis civiliniame procese. Tema. Teismo išlaidos. Teisminės baudos. Teismo išlaidų civiliniame procese sąvoka ir rūšys. Žyminis mokestis. Bylos nagrinėjimo išlaidos cpk Atleidimas nuo teismo išlaidų mokėjimo. Teismo išlaidų pasiskirstymas. Teismo baudos. Teismo nuobaudų skyrimo pagrindai ir tvarka. Tema. Procesiniai terminai. Procesinių terminų sąvoka ir jų reikšmė. Procesinių terminų rūšys. Bylos paruošimo nagrinėti teisme terminai. Civilinių bylų išnagrinėjimo terminai. Procesinių terminų skaičiavimas. Procesinių terminų pailginimo ir atstatymo tvarka. Tema. Teismų kompetencija. Žinybingumas. Civilinių bylų teismingumas sąvoka ir rūšys. Rūšinis teismingumas. Teritorinis teismingumas. Funkcinis teismingumas. Teismo priimtos savo žinion bylos perdavimas kitam teismui. Tema. Įrodymai ir įrodinėjimas civiliniame procese. Teisminio įrodinėjimo sąvoka, tikslai, struktūra ir subjektai. Įrodymai ir įrodinėjimo priemonės, jų klasifikavimas, įrodinėjimo dalykas. Aplinkybės, kurių nereikia įrodinėti. Įrodymų liečiamumas ir leistinumas (žiūrėti įrodymų požymius: sąsajumas ir leistinumas). Įrodymų vertinimas. Atskiros įrodinėjimo priemonių rūšys. Įrodymų užtikrinimas. Teismo pavedimas. Tema. Ieškinys civiliniame procese. Ieškinio sąvoka, jo rūšys. Ieškinio elementai. Teisė į ieškinį ir teisė pareikšti ieškinį. Ieškinio atsisakymas ir ieškinio pripažinimas. Taikos sutartis. Atsakovo interesų gynimas (priešieškinys ir atsikirtimai į ieškinį). Ieškinio užtikrinimas.
Darbo pavadinimas: Civilinio proceso teisė 2
Kategorija: Teisė
Darbo tipas: Konspektas
Puslapių skaičius: 24 [?]
Konspekto dalykas: Teisės konspektas
Parsisiųsta: 46 kartus.
Archyvo dydis: 92 kB
Bylos pavadinimas: civilinio_proceso_teise_2.zip
civilinio_proceso_teise_2.zip
Norėdami parsisiųsti bylą siųskite SMS trumpuoju numeriu 1679 su raktažodžiu DJP. Tai jums kainuos 0.87 EUR. Gautą į telefoną SMS raktą įrašykite į auščiau esantį laukelį.
Atsiskaitant per banką spauskite: čia.
Jei norite parsisiųsti nemokamai spauskite čia.

4
0
Pranešti apie netikslumus Pranešti apie netikslumus
Su darbu susiję žodžiai: islaidos, civiliniu teisiu gynimo budai, subjektinių teisių gynimo formos, atstovavimo rūšys, irodinejimas civiliniame procese, civilinio proceso teisiniu santykiu pozymiai, civilinis procesinis veiksnumas teisnumas, cp teisenu reiksme, irodymai cpk, civilinis procesinis teisnumas veiksnumas, cpk, civilinio proceso teisės sąvoka, civilinių procesinių santykių subjektų rūšys, asmenys negalintys buti atstovais, civilinio proceso teises konspektas, civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas, civilinio proceso teise atstovavimo forma, atstovavimas civiliniame procese, įrodymai ir įrodinėjimo priemonės civiliniame procese, civilinis procesas konspektas, teisėjo ir kitų subjektų vaidmuo civiliniame procese, civiliniu procesiniu teisiniu santykiu pozymiai, treciuju asmenu rusys, teisejo kompetencija, procesiniu terminu reiksme, civilinio proceso konspektas, teismo nuobaudos civiliniame procese, treciuju asmenu procesines teises ir pareigos.

Paieška


bottom