top


Konspektai.com > Sąlygos ir taisyklės

  • Siųsdami medžiagą www.konspektai.com tinklalapyje, ją siunčiantys asmenys neatlygintinai perduoda www.konspektai.com teisėtam valdytojui visas turtines autoriaus teises į atsiųstą medžiagą ir informaciją ir sutinka, kad ši medžiaga be www.konspektai.com rašytinio sutikimo negali būti skelbiama jokiame kitame tinklalapyje ar naudojama komerciniais tikslais.
  • Siųsdamas ar skelbdamas bet kokią medžiagą www.konspektai.com tinklalapiui, ją siunčiantis asmuo pareiškia ir garantuoja, kad visos autorinės teisės ir gretutinės teisės į siunčiamą darbą priklauso jį siunčiančiam asmeniui ir, kad nėra jokių teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų į siunčiamą medžiagą ar atskiras jos dalis, todėl www.konspektai.com atstovai neatsako už galimus autorinių ir gretutinių teisių pažeidimus.
  • Duomenų bazėje talpinami darbai, kuriuos laisva valia atsiuntė jų autoriai ar teisėti autorinių ir (ar) gretutinių teisių savininkai. www.konspektai.com pasilieka teisę pašalinti bet kokią pateiktą informaciją savo nuožiūra.
  • www.konspektai.com atstovai gali laisvai disponuoti pateikta medžiaga savo nuožiūra, pasirinkti jos panaudojimo būdus, perleisti teises į jos panaudojimą tretiesiems asmenims, atgaminti bet kokia forma ir būdu, išleisti, versti, perdirbti, viešai skelbti, platinti ją komerciniais tikslais, jeigu prieš patalpinant medžiagą raštiškai nebuvo susitarta kitaip.
  • Prieš pateikdamas informaciją ir medžiagą, jos pateikėjas užpildo Anketą, įveda duomenis ir išsiųsdamas ją www.konspektai.com tinklalapyje nurodytu būdu patvirtina, kad susipažino su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis ir jas besąlygiškai priima. Skelbiant ar kitaip naudojant gautą medžiagą www.konspektai.com neprivalo nurodyti jos autoriaus.

 

Paieška


bottom