top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "administracinis suskirstymas":

Politinė sistema. Administracinis suskirstymas. Ekonomika. Demografija ir migracija. Regioninė politika. Regioninės plėtros strategija. Regioninės politikos principai. Pagrindiniai regioninės plėtros veiksniai. Užimtumas. Žemės ūkis. Transportas. Ssgg analizė. Čekijos regioninės plėtros strateginis planas. Vizija. Uždaviniai. Stebėsena. Na ...
(Vadyba. Referatas, 18 psl, 40 kB)
Pažodžiui (gramatinis aiškinimas). Loginio aiškinimo metodas. Sisteminis aiškinimo metodas. Sisteminis aiškinimo metodas. Įstatyminis vietos savivaldos pagrindų konkretizavimas. Vietos savivaldos įstatymas ir jo raida. Vietos savivalda ir administracinis teritorinis suskirstymas. Europos vietos savivaldos chartija. Vietos savivalda ir kons ...
(Teisė. Konspektas, 18 psl, 30 kB)
LDK susidarymas ir personalinė unija su Lenkija. 3. LDK valstybinė santvarka XV a. ir XVI a. pradžioje. 4. Administracinis-teritorinis suskirstymas ir vietinis valdymas. XV a.-XVI a. pradžioje. 5. Administracinio-teritorinio suskirstymo ir vietinio valdymo reforma. 6. Pavietų Seimeliai. 7. LDK Seimo reforma. 8. 1569 m. Liublino unija. Abie ...
(Teisė. Konspektas, 60 psl, 132 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom