top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "administracinis stiliai":

Funkciniai stiliai. Žandrai. Publicistinis. Buitinis. Administracinis. Meninis. Mokslinis. Epika. Lyrika. Drama. Lyrika. Epikos. Drama. Esė. Romanas. Apysaka. Apsakymas. Tragedija. Eilėraštis. Sonetas. Epas. Publicistinis - 1) kalbama visuomenei aktualia tema; 2) aiškus kalbančiojo požiūris (atpažįstame iš pirmojo asmens „aš“); 3) kalbos d ...
(Lietuvių kalba. Špera, 3 psl, 5 kB)
Tema. Vadybos mokslo raida. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Administracinė valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Naujosios vadybos teorijos. 2 tema. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Bendrieji organizacijų bruožai. Pagrindinės tec
(Vadyba. Konspektas, 22 psl, 29 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom