top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "altorių šešėly dalies":

Tingintiems skaityti visą „ altorių šešėly“ - trumpas konspektukas 2-3 dalies. 1. Liudas atvyksta i kalnynu parapija. Atremontuojamas jam vikariatas. Klebonas Platūnas ir vikaras 1 vikaras Stripaitis nebuvo patenkinti jo, kaip 2 vikaro atvykimu. Platūnas- klebonas, užsiėmęs ūkiu. Stripaitis- vikaras, užsiėmęs 2 koop. parduotuvėm „ ...
(Lietuvių kalba. Konspektas, 3 psl, 8 kB)
Darbas įvertintas aukščiausiais balais V. Mykolaitis-Putinas – vienas žymiausių lietuvių poetų simbolistų. Jo kūrybiniame palikime randame ir kitų žanrų – romanų, literatūros mokslo darbų. Poetas parašė šiuos eilėraščių rinkinius: „Tarp dviejų aušrų“, „Viršūnės ir gelmės“, „Langas“, „Būties valanda“. Jis – lietuvių psichologinio intelektu
(Lietuvių kalba. Interpretacija, 2 psl, 5 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom