top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "aromatiniai angliavandeniliai":

1. Organinių junginių struktūros ir reaktingumo teoriniai pagrindai 2. Alifatiniai ir aromatiniai angliavandeniliai 3. Alkoholiai, fenoliai, eteriai, tioliai ir sulfidai 4. Aldehidai, ketonai ir jų dariniai 5. Karboksirūgštys ir jų funkciniai dariniai 6. Lipidai 7. Aminorūgštys, peptidai ir baltyma ...
(Chemija. Konspektas, 202 psl, 1612 kB)
Žemės plutoje susidaręs aliejaus konsistencijos, degus, savito kvapo skystis. Sudėtingas įvairių angliavandenilių, deguonies, sieros ir azoto junginių mišinys. Didžąją dalį (83 – 87%) sudaro skysti, sotieji angliavandeniliai, arba parafinai (nuo c5h12 iki c15h32), cikliniai (naftenai) ir aromatiniai angliavandeniliai, kuriuose būna ištirpu ...
(Geografija. Referatas, 8 psl, 21 kB)
Organinė chemija – tai anglies junginių chemija. Anglies yra kiekvienoje organinėje medžiagoje. Beveik visada į organines medžiagas įeina vandenilis, labai dažnai – deguonis ir azotas, rečiau – siera, fosforas, chloras. Iš šių elementų susideda didesnioji dalis gamtinių organinių junginių. Sintetiniuose organiniuose junginiuose plačiai apt
(Chemija. Konspektas, 15 psl, 553 kB)

Paieška


bottom