top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "dirvozemio susidarymas":

Gintaras – fosiliniai sakai. Tai organinės kilmės mineralas, susidaręs sustingus spygliuočių augalų sakams. Sudarytas iš anglies, deguonies ir vandenilio. Susidarymas. Miškuose augo sakingos pušys. Klimatui atšilus, jų sakai ėmė tekėti ant žemės, maišėsi su ja, kietėjo. Susikaupusius sakus iš miško dirvožemio išplaudavo upės ir nešdavo į j
(Biologija. Prezentacija, 11 psl, 942 kB)
Įvadas. Teorinės dalies apžvalga. Situacijos analizė. Išvados ir pasiūlimai. Literatūros sąrašas. Per pastaruosius keletą dešimtmečių oro užterštumas visame pasaulyje labai išaugo. Tą užterštumą, kaip žinoma, įtakojo technikos vystimasis ir įvairūs kiti faktoriai, tokie kaip gamyklų naudojami chemikalai, įvairios neekologiškos elektrinės,
(Sauga. Referatas, 7 psl, 10 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom