top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "ego vystimasis":

Šiuolaikinės psichodinaminės kryptys. Gynybiniai mechanizmai. Primityvūs gynybiniai mechanizmai. Ego palaikomoji psichoterapija. Yra skiriami keturi aspektai kalbant apie stiprų ir silpną Ego:. Kaip didinti kliento savo vertės jausmą. Apibendrinimas. Objektinių ryšių teorija. Melanie Klein. W.D.Winnicott. Kaltės jausmo vystimasis. H.Kohut. ...
(Psichologija. Referatas, 10 psl, 39 kB)
Tema. Vadybos mokslo raida. Klasikinė vadybos mokykla. Mokslinio valdymo teorija. Administracinė valdymo teorija. Žmogiškųjų santykių mokykla. Kiekybinių metodų mokykla. Naujosios vadybos teorijos. 2 tema. Organizacija kaip socialinė ekonominė sistema. Organizacija ir jos egzistavimo sąlygos. Bendrieji organizacijų bruožai. Pagrindinės tec
(Vadyba. Konspektas, 22 psl, 29 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom