top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "ekonominis vertinimas":

Mokslinio straipsnio Žmogiškųju išteklių ekonominis vertinimas recenzija ...
(Ekonomika. Namų darbas, 2 psl, 5 kB)
Motyvacija. Maslow poreikių hierarhijos teorija. Mc Clelland poreikių teorija (1961m.). Herzberg dviejų veiksnių motyvacijos teorija. Lūkesčių teorija. Lūkesčiai. Instrumentalumas. Valentingumas. Porter ir Lowrel lūkesčių teorijos modelis. Teisingumo teorija. Pasitenkinimas darbu. Motyvas tai veiksmo priežastis, kylanti dėl asmenybės ir ob
(Vadyba. Referatas, 14 psl, 18 kB)
Turinys. Projektavimo duomenys. Pastato konstrukciniai sprendiniai. Pamatų apkrovos. Pagrindo inžinerinis vertinimas. Pamato ir pagrindo skaičiavimas. Sekliojo pamato skaičiavimas. Sekliojo pamato nuosėdžio skaičiavimas. Gręžtinio pamato projektavimas. Pamatų ekonominis palyginimas. Literatūra. Brėžiniai. 1.1 Pastato konstrukciniai spren ...
(Statyba. Kursinis, 29 psl, 902 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom