top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 1 su reikšme "elektronų išlaisvinimo darbo lentelė":

Einšteino lygties patikrinimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo eiga. Literatūra. Eksperimentiškai patikrinti Einšteino lygtį, ištirti vakuumo fotoelemento voltamperinę charakteristiką, esant neigiamoms anodinėms įtampoms ir apskaičiuoti Planko konstantą bei elektrono išlaisvinimo darbą. Eksperimento duomeni
(Fizika. Laboratorinis darbas, 6 psl, 58 kB)

Paieška


bottom