top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "ese biliunas":

Šią apysaką J. Biliūnas rašė Zakopanėje, jau sunkiai sirgdamas. Akstiną parašyti apysaką, matyt, bus davę įspūdžiai, patirti 1906 m. vasarą besigydant Kačerginėje, stebint 1905 m. revoliucijos antslūgį ir reakcijos siautėjimą. 2.\"Liūdną pasaką\" sudaro dvi dalys, parašytos skirtinga intonacija. Pirmoji dalis - tartum lyrinė įžanga, sujun
(Lietuvių kalba. Konspektas, 5 psl, 15 kB)
Dvasinė stiprybė – tai orumas, savigarba, tai savo giliausios tiesos ir jausmų pripažinimas. Kiekvienas esame vertinga asmenybė, nesvarbu, kokie buvome praeityje, kaip anksčiau mąstėme ir kokie buvo mūsų įsitikinimai. Visi turime galimybių tobulėti, augti dvasiškai ir eiti į priekį. Kartais trūksta žinių ar patirties, todėl.. darome klaidų
(Lietuvių kalba. Rašinys, 1 psl, 5 kB)
B. Radzevičius. Kazys bradūnas. Vincas mykolaitis - putinas. Juozas grušas. Just. Marcinkevičius. Balys sruoga. Vincas krėvė . Henrikas radausko. Vytautas mačernis. Kristijonas donelaitis. Maironis. Antanas vaičiulaitis. Jonas biliūnas. Salomėja nėris. Antanas škėma. Janina degutytė. Juozas aputis. Romualdas granauskas. Šatrijos ragana.
(Lietuvių kalba. Špera, 4 psl, 14 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom