top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 5 su reikšme "ese globalizacija":

Kas yra ekonominė globalizacija? Kada šis reiškinys įgavo pagreitį? Globalizacijos reiškinys pasireiškia 5 – iose pagrindinėse plotmėse: politinėje, kultūrinėje, ekonominėje, mokslinėje ir technologinėje. Būtent pastarosiose trijose plotmėse globalizacija pasireiškia pozityviausiai. Ekonominė globalizacija skatina valstybes bendradarbiauti
(Politologija. Prezentacija, 8 psl, 413 kB)
Vieni mokslininkai globalizaciją laiko istoriškai nauju reiškiniu, kiti - tik nauja sąvoka, reiškianti verslo transnacionalizaciją, besiplečiantį išteklių bei gamybos veiksnių judėjimą. Skirtumą tarp transnacionalizacijos bei globalizacijos galima paaiškinti išskiant kiekybinę ir kokybinę globalizacijos dimensijas. Kiekybinė
(Politologija. Referatas, 7 psl, 10 kB)
Įvadas. Globalizacijos samprata. Globalizacijos teigiamos – neigiamos savybės. Globalizacijos esmė. Valstybės vaidmuo globalizacijos akivaizdoje. Globalizacija ir lietuva. Išvados. Literatūros sąrašas. Globalizacija procesas, reiškinys, tam tikras fenomenas, vykstantis socialinėje plotmėje, apimantis pačias įvairiausias visuomenės, valst
(Sociologija. Referatas, 14 psl, 34 kB)
Šiais laikais religijos įtaka pasaulyje vis silpnėja. Globalizacija , mokslo pažanga , greitėjantis gyvenimo ritmas mažina religijos svarba žmonių gyvenime. Dievo egzistavimas neįrodomas jokiais moksliniai tyrimais ir kelia vis daugiau abejonių, todėl kiekvienas turi teisę rinktis: tikėti ar ne. Šią tema ir pasirinkau būtent todėl jog ji
(Vadyba. Referatas, 8 psl, 21 kB)
Vadybos samprata ir jos genezė. Vadybos objektų charakteristika. Organizacijų veiklos vidaus ir išorės aplinkos. Vadybos subjekto apibūdinimas. Antreprenerystė ir inovacinės vadybos turinys. Vadybos mokslo raidos etapai. Etapas tai ankstyvieji sampratavimai apie valdymą, šiems samparatavimams priskiriami kiniečio sun tzu ir italo nicolo ma
(Vadyba. Špera, 6 psl, 89 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom