top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "europos priesistore":

Pirma paskaita. Įvadas. Teisės istorijos dalykas ir vieta teisės mokslų sistemoje. Teisės istorijos mokslo metodai. Teisės istorijos studijų aukštosiose teisės mokyklose tikslai. Teisės istorijos dėstymo Europos ir Lietuvos universitetuose tradicija. Užsienio teisės istorija kaip teisės istorijos dalis. Europos teisės istorijos dalykas. Eu ...
(Teisė. Konspektas, 114 psl, 206 kB)
Ius commune svarbiausios temos. 1. Įvadas į teisės istorijos studijas. Teisės priešistorė. 2. Teisės raida Vakaruose iki 11 a. (po Kr.). 3. 11-12 amžiai: Romėnų bei kanonų teisės sumokslinimas Bologna teisės mokykloje ir kituose Europos universitetuose. 4. Viduramžių teisės sistemų pliuralizmas. 5. Ius commune susiformavimas Vakarų Europoj ...
(Teisė. Konspektas, 93 psl, 183 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom