top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 1 su reikšme "gamtiniai junginiai":

C (anglis). Augmenija ir gyvūnija sudaryta iš anglies jungi-nių ir jų irimo produktas yra akmens anglis, nafta ir kalkinės dujos. Svarbiausi gamtiniai anglies junginiai yra angliavandeniliai ir įvairūs karbo-natai. Ore yra apie 0,03% CO2, kurį augalai sugeba perdirbti į gliukozę ir O2 Savybės. Žinoma eilė C modifikacijų: grafitas yra tams ...
(Chemija. Konspektas, 2 psl, 6 kB)

Paieška


bottom