top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 5 su reikšme "grafinis statis":

Įvadas. Teoriniai tarptautinės prekybos aspektai. Globalizacijos samprata. Konvergencijos esmė ir kriterijai. Tarptautinės prekybos toriniai aspektai. Tarptautinės prekybos nauda. Muitinės veikla lietuvoje. Tarptautinės prekybos tendencijos lietuvoje. Lietuvos eksporto ir importo pokyčiai 2009-2012 m. Lietuvos prekių grupių pokyčiai pagal
(Apskaita. Referatas, 22 psl, 516 kB)
Įvadas. Mikrovaldiklių apžvalga, taikymo sritys. Analitinė dalis. PIC16LC84 techninės charakteristikos. Sutartinis grafinis ženklas, išvadų paskirtis. Sandaros schemos analizė. Atminties organizacija. Išsamus nurodyto sandaros komponento aprašymas: INTCON registras. Informacijos šaltinių sąrašas. Praktinė dalis. Programa, sudaryta pagal te ...
(Informatika. Kursinis, 20 psl, 472 kB)
Įvadas. Nusikalstamumas - visuomeninis reiškinys, procesas, kurį sudaro visuma baudžiamų veikų, padarytų tam tikroje teritorijoje per tam tikrą laikotarpį. Norint apibūdinti nusikalstamumo padėtį šalyje naudojami statistiniai duomenys. Temos aktualumas – tai viena labiausiai tyrinėjamų socialinių problemų, įtakojamų staigios socialinės, ek
(Ekonomika. Tyrimas, 31 psl, 133 kB)
Įvadas. Streikų teorinis apibūdinimas. Streikų lietuvoje analitiniai, dinaminiai rodikliai. Išvados. Literatūra. Streikai vyksta dėl įvairių priežasčių, dažniausiai dėl to, kad darbininkams ir darbdaviui nepavyksta taikiai susitarti kokiais nors su darbu susijusiais klausimais. Tai nėra smarkiai paplitęs kovos, pasipriešinimo būdas, dažnia
(Ekonomika. Tyrimas, 12 psl, 56 kB)
Bendrosios sociologijos samprata, ištakos, raida. Teisės sociologijos mokslo susiformavimo priežastys. Mokslas apie visuomenę, visuomenės grupes ir visuomeninę elgseną. Teisės sociologijos mokslo sąvoka. Pirmoji reikšmė. Antroji reikšmė. Analizės lygiai. Statistinė visuma. Teisės sociologijos mokslo objektas. Socialinis reiškinys. TS objek
(Teisė. Konspektas, 110 psl, 105 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom