top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 4 su reikšme "grafinis duomenu vaizdavimas":

Įvadas. Teoriniai tarptautinės prekybos aspektai. Globalizacijos samprata. Konvergencijos esmė ir kriterijai. Tarptautinės prekybos toriniai aspektai. Tarptautinės prekybos nauda. Muitinės veikla lietuvoje. Tarptautinės prekybos tendencijos lietuvoje. Lietuvos eksporto ir importo pokyčiai 2009-2012 m. Lietuvos prekių grupių pokyčiai pagal
(Apskaita. Referatas, 22 psl, 516 kB)
Įvadas. Tarptautinės prekybos teorinis aspektas. Tarptautinės prekybos sąvoka. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Pagamintų produktų gausumas ir įvairovė. Masto ekonomija. Lyginamasis pranašumas. Lietuvos užsienio prekybos. 2006-2011m. Ketv. Analizė. Išvados. Literatūro
(Ekonomika. Referatas, 12 psl, 118 kB)
Įvadas. Nusikalstamumas - visuomeninis reiškinys, procesas, kurį sudaro visuma baudžiamų veikų, padarytų tam tikroje teritorijoje per tam tikrą laikotarpį. Norint apibūdinti nusikalstamumo padėtį šalyje naudojami statistiniai duomenys. Temos aktualumas – tai viena labiausiai tyrinėjamų socialinių problemų, įtakojamų staigios socialinės, ek
(Ekonomika. Tyrimas, 31 psl, 133 kB)
Įvadas. Streikų teorinis apibūdinimas. Streikų lietuvoje analitiniai, dinaminiai rodikliai. Išvados. Literatūra. Streikai vyksta dėl įvairių priežasčių, dažniausiai dėl to, kad darbininkams ir darbdaviui nepavyksta taikiai susitarti kokiais nors su darbu susijusiais klausimais. Tai nėra smarkiai paplitęs kovos, pasipriešinimo būdas, dažnia
(Ekonomika. Tyrimas, 12 psl, 56 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom