top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "granauskas kai":

B. Radzevičius. Kazys bradūnas. Vincas mykolaitis - putinas. Juozas grušas. Just. Marcinkevičius. Balys sruoga. Vincas krėvė . Henrikas radausko. Vytautas mačernis. Kristijonas donelaitis. Maironis. Antanas vaičiulaitis. Jonas biliūnas. Salomėja nėris. Antanas škėma. Janina degutytė. Juozas aputis. Romualdas granauskas. Šatrijos ragana.  ...
(Lietuvių kalba. Špera, 4 psl, 14 kB)
Kristijonas Donelaitis Maironis (Jonas Mačiulis) Šatrijos Ragana (Marija Pečkauskaitė) Juozas Tumas (Vaižgantas) Jonas Biliūnas Vincas Krėvė – Mickevičius Vincas Mykolaitis – Putinas Jurgis Savickis Salomėja Nėris (Bačinskaitė) Antanas Vaičiulaitis Balys Sruoga
(Lietuvių kalba. Konspektas, 2 psl, 11 kB)
Romualdas Granauskas – prozininkas, dramaturgas, eseistas, archajiškas ir modernus menininkas. Jo proza kartais vadinama magiškuoju realizmu. Rašytojas gimė 1939 m. Mažeikiuose ir daug metų gyveno Žemaitijoje, o šiuo metu - Vilniuje. Dirbo statybininku, šaltkalviu, Skuodo laikraščio „Mūsų žodis” ir žurnalo „Nemunas” redakcijose, radij ...
(Lietuvių kalba. Prezentacija, 27 psl, 213 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom