top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 3 su reikšme "hipotezės tikrinimas":

Turinys. Turinys. Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė. Pasikliautinieji intervalai. Hipotezės tikrinimas. X atrinkimas regresinei analizei. Tiesinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Literatūra. Darbo tikslas: šiame darbe siekiame išsiaiškinti kemping ...
(Matematika. Namų darbas, 16 psl, 149 kB)
Mąstymo ir kalbos santykis. Lingvistinis determinizmas. Lingvistinis reliatyvumas . lingvistinio reliatyvumo hipotezę. kalba-pasaulėžiūra. Stiprus Worfo hipotezės variantas. Silpnas Worfo hipotezės variantas. Argumentai už Worfo hipotezę. Worfo hipotezės kritika. Žinios ir jų pritaikymas. Reproduktyvus mąstymas. Produktyvus mąstymas. Žinio ...
(Psichologija. Konspektas, 21 psl, 66 kB)
Įvadas - 3 -. Užduotis. Bendra namų ūkio charakteristika – aprašomoji statistika - 6 -. Užduotis - 9 -. Užduotis. Skurdo rodiklių įvertinimas - 12 -. Užduotis. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė) - 14 -. V užduotis. Determinacijos koeficientao įvertis - 18 -. Vi užduotis. Regresijos koeficiento reikšming
(Matematika. Kursinis, 4 psl, 101 kB)

Paieška


bottom