top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 1 su reikšme "imones vartotoju analize uab fauga":

Įvadas. Darbo tikslas. Įmonės apibudinimas. Įmonės apibudinimas. Uabfauga“ tikslai, uždaviniai. Tikslai. Uždaviniai. Uabfauga“ išorinės aplinkos netiesioginis sritis. Ekonominiai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Turima technologija. Socialiniai ir kultūriniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Išvados. Informacijos šaltinių sarašas.
(Vadyba. Tyrimas, 12 psl, 18 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom