top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 4 su reikšme "indekso verte":

AB Lifosa charakteristika. Įmonės AB Lifosa faktiniai rodikliai. Pasikliautinumo (pasikliautinio) intervalo viršutinės ir apatinės ribų skaičiavimas (prognozių patikslinimas pagal pasirinktas tikimybes). Cross analizė. Tiesioginės ir atvirkštinės formos ekonominiai statistiniai matai. Multiplikatyvus (Dviejų veiksnių) modelis. Koreguoto se
(Ekonomika. Kursinis, 12 psl, 34 kB)
Įmonės charakteristika. Bendri duomenys apie įmonę. Įmonės organizacinė struktūra. Gamybinė ir pardavimų veikla. Konkurencinė situacija rinkoje. Investicinis projektas. Projekto atsiradimo prielaidos ir pagrindinė idėja. Projekto finansavimas. Laukiami rezultatai – pardavimų ir sąnaudų prognozės. Finansinių ataskaitų prognozės. Investicini
(Vadyba. Kursinis, 13 psl, 85 kB)
Įvadas. Investicinio projekto samprata. Investicinio projekto rengimas. Investicinio projekto rengimo eiga. Investicinio projekto rengimo uždaviniai. Investicinio projekto turinio planavimas ir struktūrizavimas. Kalendorinis planavimas. Atsakomybės paskirstymas. Investicinio projekto vertės planavimas. Investicinio projekto bendras galutin
(Vadyba. Kursinis, 27 psl, 105 kB)
Įvadas. Investavimo politika. Portfelyje esančių įmonių grąžos ir rizikos. Portfelio vertės kitimas investavimo laikotarpiu. Portfelio grąža ir rizika. Portfelio grąžos ir indeksas investavimo laikotarpiu. Portfelio pageidaujama sudėtinė augimo norma, vidurkio dispersijos naudingumas, pirminio saugumo kriterijus. Išvados literatūros sąraša
(Ekonomika. Referatas, 19 psl, 41 kB)

Paieška


bottom