top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 4 su reikšme "inercijos momento nustatymas":

Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 38 kB)
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 56 kB)
Centriškai gniuždomo strypo kritinės ir leistinosios projektinės apkrovos nustatymas Užduotis Duotas centriškai centriškai gniuždomas plieninis strypas (16 pav. , schema Nr. 3). Jo skerspjūvis pateiktas 17 pav. (schema Nr. 1). Strypo ilgis L=780 cm, skerspjūvio parametras a=140 mm, plieno proporcingumo riba σpr=202 Mpa, tamprumo modu
(Mechanika. Konspektas, 2 psl, 14 kB)
Įvadas. Svirtinio mechanizmo projektavimas. Laisvės laipsnio, klasės ir eilės nustatymas. Svirtinio mechanizmo metrinė sintezė. Kulisinio mechanizmo metrinė sintezė. Kinematinė svirtinių mechanizmų analizė. Kulisinio mechanizmo grafoanalizinė kinematika. Grandžių greičių nustatymas greičių planų metodu. Grandžių pagreičių nustatymas pagrei
(Mechanika. Kursinis, 28 psl, 178 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom