top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 8 su reikšme "inercijos momento":

Grandies masės inercijos momento radimas fizinės švytuoklės metodu Labaratorinis darbas nr. 5a. Grandies masės inercijos momento radimas fizinės švytuoklės metodu. Darbo tikslas: rasti grandies inercijos momentą per matematiškai išreikštas formules. Bandymo shema Švytavimo periodų skaičiavimas. Švytavimų laikas. Grandis pakabinta taške. Grandis ...
(Mechanika. Laboratorinis darbas, 2 psl, 20 kB)
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų 1. DARBO TIKSLAS: 1. Apskaičiuoti žiedo įnercijos momentą iš jo parametrų – masės m, išorinio žiedo skersmens D, vidinio žiedo skersmens d 2. Apskaičiuoti žiedo išorinio ir vidinio skersmenų daugkartinių matavimų paklaidas studento metodu, o žiedo masės paklaidą – Gauso metodu 3. Apskaičiuoti ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 38 kB)
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų Darbo tikslas. Apskaičiuoti žiedo inercijos momentą iš jo parametrų – masės, išorinio ir vidinio skersmenų. Apskaičiuoti žiedo išorinio ir vidinio skersmenų daugkartinių matavimų paklaidas. Apskaičiuoti žiedo inercijos momento netiesioginio matavimo paklaidą. Priemones. Tiriamasis žiedas, slankmatis, ...
(Fizika. Laboratorinis darbas, 3 psl, 56 kB)
Centriškai gniuždomo strypo kritinės ir leistinosios projektinės apkrovos nustatymas Užduotis Duotas centriškai centriškai gniuždomas plieninis strypas (16 pav. , schema Nr. 3). Jo skerspjūvis pateiktas 17 pav. (schema Nr. 1). Strypo ilgis L=780 cm, skerspjūvio parametras a=140 mm, plieno proporcingumo riba σpr=202 Mpa, tamprumo modu
(Mechanika. Konspektas, 2 psl, 14 kB)
Ka vad. Atskaitos sistema ? Kokias zinote koordinaciu sistemas ? Nuodugniai isnagrinekite Dekarto koordinaciu sistema. Atskaitos sistema sudaro koordinaciu sistema susieta su kokiu nors kunu ar kunu grupe ir laikui atskaiciuoti prietaisas – laikrodis. Ka vad poslinkio vektoriumi?Ar visada vektoriaus modulis lygus keliui ?.Ka vad. Greiciu,
(Fizika. Konspektas, 6 psl, 26 kB)
Atskaitos sistema. Greitis. Pagreitis. Tangentinis ir normalinis pagreitis. Absoliučiai kieto kūno slenkamasis judėjimas. SLENKAMOJO JUDĖJIMO DINAMIKA.Inercinės atskaitos sistemos. Mechaninė energija. Jėgų laukas. Potencialinės jėgos. Kinetinė energija. Potencinė energija. Energijos tvermės dėsnis mechanikoje. SUKAMOJO JUDĖJIMO KENEMATIKA
(Fizika. Konspektas, 3 psl, 36 kB)
Įvadas. Svirtinio mechanizmo projektavimas. Laisvės laipsnio, klasės ir eilės nustatymas. Svirtinio mechanizmo metrinė sintezė. Kulisinio mechanizmo metrinė sintezė. Kinematinė svirtinių mechanizmų analizė. Kulisinio mechanizmo grafoanalizinė kinematika. Grandžių greičių nustatymas greičių planų metodu. Grandžių pagreičių nustatymas pagrei
(Mechanika. Kursinis, 28 psl, 178 kB)
Mechaninė sistema, ją veikiančios jėgos. Sistemą veikiančių jėgų savybės. Sistemos masė, sistemos masių centras. Kūno inercijos momentas centro ar ašies atžvilgiu. Inercijos spindulys. Kūno inercijos momentas Dekarto koordinačių atžvilgiu. Sistemos masių centro teorema. Tvermės dėsnis. Absoliučiųjų (virtualiųjų) poslinkių lygtis. Sistemos ...
(Mechanika. Konspektas, 9 psl, 396 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom