top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 6 su reikšme "interneto paslaugos":

Kas yra internetas ir IP adresas? Interneto paslaugos Kas yra FTP ir HTTP? Elektroninis paštas Pagrindinės El. pašto funkcijos Kas yra WWW? Kas yra hipertekstas? Kas yra naršyklė? Kas yra IRC? ...
(Informatika. Prezentacija, 11 psl, 728 kB)
Verslo aprašymas. Bendras sumanymo aprašymas. Verslo sferos apibūdinimas. Sumanymo unikalumas. Marketingas. Verslo aplinkos veiksniai. Rinkos būklė, jos dydis ir tendencijos. Konkurencija rinkoje. Marketingo tikslai ir strategijos. Marketingo rinkinio elementai. Produktas rinkos požiūriu. Kainų nustatymas. Reklamavimas ir stimuliavimas. Ga
(Ekonomika. Kursinis, 13 psl, 29 kB)
Santrauka. Įmonės aprašymas. Bendra informacija. Komercinė ūkinė veikla. Projekto aprašymas. Projekto idėja. Projekto tikslai. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos. Projekto nauda. Aplinkos analizė. Įstatyminė aplinka. Valstybės reguliavimas. Makroekonomikos ir šakos aplinka. Rinkos analizė. Marketingo planas. Rinkos dalyvių keliami reikalavimai.
(Vadyba. Kursinis, 28 psl, 104 kB)
Magistralių istorija. Vietinė magistralė. Vedantieji. Tiksliniai. Post. Reset, ctrl+alt+del. 16 bičiai procesoriai. Atminties organizavimas. Stekas Flags. Įvesti/išvestis. Trūkiai. Programiniame trūkyje. Vidiniai trūkiai. Aparatiniai trūkiai. Maskuojami. Nemaskuojami. Protected režimas. Operando suradimas. 32 bičiai procesoriai. Lentelė.
(Informatika. Špera, 8 psl, 52 kB)
Įmonė įregistruota 2007 m. spalio 8 d. Kauno miesto savivaldybės Registrų centre. UAB „D&E Design“ bus įkuriama pagal uždaros akcinės bendrovės įkūrimo tvarką. Paskaičiuoti visi reikalingi pinigai įmonei įkurti ir išleistas akcijų paketas tiem pinigams gauti. Akcijos bus siūlomos pontecialiems akcininkams. Dalį akcijų nupirks ir įmonės įkū
(Ekonomika. Kursinis, 14 psl, 35 kB)
Įvadas. Teorinė dalis. Marketingo teorijos sąvokų apžvalga. Marketingas ir jo valdymo samprata. Marketingo veiklos organizavimas įmonėje. Marketingo palanavias, strategijų rengimas. Įmonės tikslų rengimas, svarba ir jų siekimas. Marketingo tyrimų teorija. Marketingo tyrimų esmė ir būtinumas. Marketingo tyrimų procesas (eiga). Praktinė dali
(Vadyba. Kursinis, 30 psl, 235 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom