top


Konspektai.com > Paieška
Paieška
Viso rasta 2 su reikšme "irodymai cpk":

Tema. Cp teisės dalykas ir sistema. Subjektinių teisių gynimo formos ir būdai. Teisė į teisminį gynimą kaip viena pagrindinių žmogaus teisių. Cp teisės sąvoka, dalykas, metodas ir sistema. Cp teisės ir kitų materialinės ir procesinės teisės šakų santykis. Cp teisės šaltiniai. Cp teisės normos. Cp esmė ir teisenų rūšys. Cp stadijos. Civilin
(Teisė. Konspektas, 24 psl, 91 kB)
Kiekvieno nusikaltimo rengimas, padarymas ir slėpimas neišvengiamai atsispindi toje aplinkoje kurioje visa tai vyksta, tas atspindys gali būti idealus, kai su įvykiu susijusios aplinkybės atsispindi žmonių sąmonėję, ir materialus, kai įvykio aplinkybes patvirtina arba paaiškina su juo susiję daiktai. Tuo remiantis įrodymai skirstomi į asme
(Teisė. Referatas, 6 psl, 10 kB)
Susijusi paieška:

Paieška


bottom